Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Prohlášení)

TOVEK, spol. s r o. je společností, která respektuje Vaše práva,
tj. práva jednotlivců na soukromí a dbá na zabezpečení dat, zejména osobních dat.

Dne 25.5.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení GDPR“) a dojde ke zrušení směrnice 95/46/ES. TOVEK, spol. s r.o. se sídlem U Nikolajky 820/4, 150 00 Praha 5, IČ: 49687981 tímto prohlašuje, že činnosti spojené s vývojem softwaru, školením, a s tím spojenou obchodní činností, kterou provozuje, splňují požadavky, které vyplývají z Nařízení GDPR.

Toto Prohlášení popisuje obecné principy ochrany osobních údajů naší společnosti, které zpracováváme, důvod a účel jejich zpracování. Dále informuje o tom, jaká jsou vaše práva.

Kategorie zpracovávaných údajů

Společnost TOVEK, spol. s r.o. zpracovává v rámci marketingu a obchodní činnosti osobní údaje, které od vás získala přímo či nepřímo. Jedná se zpravidla o jméno, příjmení, titul, adresu, název pracovní pozice, e-mail, telefonní kontakt, název organizace a složky. TOVEK, spol. s r.o. má tímto možnost vás informovat o novinkách, seminářích, konferencích a školeních a komunikovat s Vámi v rámci jednotlivých obchodních případů. Data jsou uložena v CRM systému a nejsou předávána dalšímu subjektu.

Přenos dat a jejich sdílení

Nebudeme zveřejňovat vaše osobní údaje, pokud k tomu nebudeme vyzváni z právního důvodu.

Poskytování podpory a školení

Vaše osobní údaje můžeme používat pro podporu produktů nebo služeb, které od nás získáváte, jako je zasílání informací o aktualizacích či opravách produktů. Vaše informace můžeme kombinovat s informacemi z jiných interakcí s vámi, abychom vám poskytli hodnotnější doporučení s ohledem na podporu produktu.

V rámci poskytování technické podpory můžeme získat přístup k osobním údajům, umístěným ve vašem systému. Tyto údaje mohou obsahovat informace o vás, zaměstnancích vaší organizace, vašich zákaznících, partnerech nebo dodavatelích. Toto Prohlášení se nevztahuje na náš přístup nebo zacházení s těmito osobními údaji; podmínky týkající se manipulace a zpracování těchto údajů jsou upraveny v příslušných smlouvách či podmínkách mezi vámi a naší společností.

Právo na informování

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se týkají vás. Chcete-li získat kopii osobních informací, které o vás shromažďujeme, napište na níže uvedenou adresu.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že některé informace, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, prosím napište nám na adresu uvedenou níže. Jakékoliv informace, které jsou uvedeny nesprávně, budou co nejdříve opraveny.

Právo na výmaz

Pokud chcete, aby vaše osobní údaje byly vymazány z našeho CRM systému, zašlete vaši žádost na níže uvedenou e-mailovou adresu. O provedení výmazu budete informováni.

e-mail: gdpr@tovek.cz

Cookies

Naše webové stránky nepoužívají cookies.

Oznámení o změnách v Prohlášení

Obsah a služby na našich webových stránkách můžeme kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a v důsledku těchto změn může být následně aktualizováno také toto Prohlášení.