Ochrana osobních údajů

Jako návštěvník našich webových stránek nemusíte zadávat žádné osobní údaje. Naše stránky shromažďují pouze osobní údaje, které uživatel dobrovolně vloží prostřednictvím formulářů.

V zájmu naší společnosti je chránit Vaše soukromí.

S vašimi osobními údaji bude nakládáno výhradně způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Tovek se zavazuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob. K vašim osobním údajům bude u nás mít přístup pouze omezený okruh pověřených osob.