Tovek Tools

Tovek Tools je desktopová aplikace pro analytiky. Nabízí zejména efektivní vyhledávání, extrakci entit a propojování, vizualizaci a reportování faktů a souvislostí. Zpracuje obsah různorodých nestrukturovaných a strukturovaných dat, ať už na počítači uživatele nebo připojených přes Tovek Servery.

Desktopová aplikace Tovek Tools obsahuje identickou technologii pro fúzi dat jako Tovek Server. Díky tomuto originálnímu konceptu tzv. hybridní fúze dat je možné současně vyhledávat informace v datech na různých off-line lokálních úložištích v souborovém systému, v elektronické poště nebo ODBC databázi, v přepisech hlasových záznamů, exportech z mobilních zařízení i v datech zpřístupněných on-line prostřednictvím Tovek Serverů.

Tovek Tools umožňují exploraci obsahu a analytické vyhledávání s vizualizací vztahů

 • explicitně definované databázové vazby nebo tabulky
 • vazby na základě výskytu stejných automaticky extrahovaných objektů (např. jména)
 • vazby na základě relevance obsahu dat k jednoduchým či velmi komplexním dotazům
 • vazby dané geografickou polohou
 • vazby na základě časové shody či shody jiného atributu

Přínosy a výhody

Šetří čas strávený vyhledáváním informací ve prospěch času věnovanému jejich analýze, syntéze a zpracování výstupů do názorné podoby. Práce s daty je díky této aplikaci výrazně efektivnější, čímž šetří čas a tím i náklady.

Přináší unikátní možnosti vyhledávání v heterogenních datech. Běžné logické operátory pro „fulltextové“ vyhledávání podle klíčových slov jsou rozšířeny o

 • operátory umožňující velmi přesnou definici podmínek vyhodnocení relevance výskytu slov k určitému tématu a pro výpočet skóre výsledků,
 • operátory pro vyhledávání ve strukturovaných datech (cesta, okolí),
 • operátory pro využití výsledků jednoho dotazu v jiném dotazu,
 • operátory pro vyhledávání podle geografické polohy,
 • operátory pro vyhledávání podle typů automaticky extrahovaných entit, a další.

Samozřejmostí je vyhledávání ve vícejazyčných datech.


Tovek Tools je možné dodat ve 3 variantách

 • Tovek Tools Analyst Pack - balíček s plnou analytickou funkcionalitou
 • Tovek Tools Search Pack - balíček pro vyhledávání
 • Tovek Server Client - klient k Tovek Server bez indexace lokálních dat

Aktivní mapy poznatků

Koncept aktivních map poznatků umožňuje tvořit dotazy ve struktuře podobné myšlenkovým mapám, které lze snadno průběžně aktualizovat a sdílet v rámci znalostní báze. Pro opakované typy dotazů lze komplexnost dotazovacího jazyka skrýt za uživatelsky jednoduché formuláře (např. najdi všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje o panu XY).

Analytické vyhledávání

Originální způsoby analytického vyhledávání umožňují funkce pro kontextovou analýzu a obsahovou analýzu textových dat. Ve výsledcích dotazů lze rychle identifikovat dokumenty týkající se různé kombinace témat v daném čase čí zdroji. Automatická analýza obsahu vyhledaných dokumentů zase umožní identifikovat obsažená témata a vybrat příslušná klíčová slova pro cílené vyhledávání souvisejících informací (hledám, co nevím, že nevím).

Extrakce entit

V obsahu vyhledaných dokumentů jsou zvýrazněna nejen slova tvořící dotazy, ale také automaticky extrahované entity jako jsou jména osob, míst a států, webové adresy, telefonní čísla, finanční částky atd. Podle definovaných typů entit lze také vyhledávat (např. najdi dokumenty, kde je jméno blízko slova „ministr“). Klíčová fakta lze z dokumentů přemístit do diagramu v podobě entit a vazeb a výsledný diagram pak uložit do poznatkové báze, jejíž obsah lze samozřejmě opět prohledávat.

Typické oblasti využití

Tovek Tools se nejčastěji využívají ve zpravodajství, výzkumu a vývoji, při vyšetřování a odhalování podvodů nebo mapování konkurenčního prostředí. V komerčním sektoru nachází uplatnění zejména v mediálních agenturách, u poskytovatelů informací nebo ve finančním sektoru - v bankách a pojišťovnách. Ve veřejné správě oceňují jejich robustnost především vládní a veřejné instituce, ministerstva, policejní složky nebo bezpečnostní a zpravodajské komunity.

Sjednejte si schůzku, rádi vám Tovek Tools předvedeme.

E-mail obchod@tovek.cz

Telefon +420 222 728 129

Kontakt