Tovek Server

Pořádek je pro databáze, Tovek Server zvládne chaos.

Zpracujeme vaše data bez ohledu na formát, způsob uložení a použitý jazyk tak, abyste z nich mohli vytěžit co nejvíce.

Máte v datech v pořádek? Tím lépe.

Definovanou strukturu dat převezmeme a využijeme k získání ještě lepších výsledků.

Nemáte všechna potřebná data? Nevadí.

Zprostředkujeme vám široké spektrum dat od komerčních databází, přes mediální zpravodajství až po obsah z internetu.

Veškerá zpracovaná data zpřístupníme uživatelům prostřednictvím našich aplikací Tovek Tools a Tovek Web Client.

A také jiným aplikacím pomocí standardních komunikačních protokolů.

Přínosy a výhody

Data jako na dlani

Všechna data jsou přístupná z jednoho uživatelského rozhraní. Webového prohlížeče pro běžné uživatele, windows nebo linux aplikace pro pokročilé.

Nic podstatného vám neunikne

Procházíme obsah nových i upravených dokumentů a podle zadaných pravidel upozorníme konkrétní uživatele. Každý uživatel je tak včas informován o všech důležitých změnách.

Experti odcházejí, jejich znalosti zůstanou

Velmi důležité jsou poznatky, znalosti a zkušenosti pracovníků uvnitř firmy. Ti je mohou prostřednictvím systému sdílet a uchovávat pro budoucí využití.

Pro každého na míru

Modulární architektura umožňuje sestavit řešení přesně podle potřeb zákazníka. Široká škála bezpečnostních prvků zajistí ochranu dat před neoprávněným přístupem. Dodáváme i modulárně kompletní licenci Tovek Server Analytics, určenou především pro analytické uživatele.

Typické oblasti využití

Tovek Server se uplatní tam, kde se zpracovává velké množství nesourodých dat, většinou uložených na různých místech a v různých systémech. Využití tak najde ve všech oblastech komerčního sektoru i v úřadech státní správy.

Typičtí uživatelé

Tovek Server je určen všem uživatelům v organizaci. Umožňuje rychle najít a využít informace potřebné pro řešení úkolů. Běžní uživatelé k efektivní práci nepotřebují žádné speciální znalosti ani školení. Specialisty naopak vyškolíme, aby mohli plnit náročné požadavky managementu.

Jak to celé funguje

Nepotřebujeme aktivně zasahovat do stávajících informačních systémů. Originální data zůstavají nezměněná na původním místě. Z dat si vytváříme interní rejstříky, které následně využíváme. Přístupová práva jsou zachována. Uživatelé mohou vytvářet a ukládat další informace přímo v našem systému. Tovek Server lze integrovat s dalšími provozovanými systémy. Chcete vědět více? Přečtěte si podrobnější popis.

Sjednejte si schůzku, rádi vám Tovek Server předvedeme.

E-mail obchod@tovek.cz

Telefon +420 222 728 129

Kontakt