Tovek Server

Automatizované zpracování velkého objemu různorodých nestrukturovaných a strukturovaných dat pro jednotné analytické zpracování desktopovou aplikací Tovek Tools a pro poskytování rešeršních a monitorovacích služeb. Výsledkem originálně pojatého procesu fúze dat je unikátní datová struktura (Tovek index) umožňující efektivní vyhledávání, propojování a vizualizaci obsažených faktů a souvislostí.

Tovek Server podporuje zpracování dat v mnoha jazycích, respektuje přístupová práva a zároveň umožňuje uchovávání a sdílení dosavadní práce, propojení s dalšími aplikacemi prostřednictvím API nebo poskytování vyhledávacích, monitorovacích a kategorizačních služeb uživatelům prostřednictvím Tovek Web Client.

Tovek Server je flexibilním řešením, které lze velmi snadno přizpůsobit stávajícímu technologickému vybavení firmy a nevyžaduje navíc implementovat žádný další speciální software nebo hardware. Technické požadavky se mohou různit v závislosti na vybraném řešení. Tovek Server můžete provozovat v operačních systémech Microsoft Windows a Linux.

Přínosy a výhody

Nabízí jednotný přístup k různorodým informačním zdrojům

Tovek Server umožňuje z jednoho místa zpracovávat širokou škálu různých typů dokumentů bez náročné integrace informačních zdrojů. V rámci jednoho prostředí mohou uživatelé snadno a rychle zpracovávat informace z různých databází, ze souborového systému, e-mailových serverů, webových stránek, speech to text, mediálních nebo ekonomických databází nebo jakýchkoliv jiných interních nebo externích dat. Velmi důležitou součástí systému mohou být poznatky, znalosti a zkušenosti pracovníků uvnitř firmy, o které je nalezené informace možné obohatit a tak s nimi dále v prostředí Tovek Serveru pracovat.

Automaticky doručuje relevantní informace uživatelům

Průběžně zpracovává nové dokumenty a ty podle definovaných profilů předává jednotlivým uživatelům. Díky tomu každý uživatel obdrží jen ty dokumenty, které odpovídají oblastem jeho zájmu.

Nové informace lze doručovat prostřednictvím webového rozhraní, RSS, e-mailového klienta, SMS nebo PDA.

Přizpůsobí se specifickým požadavkům

Modulární architektura Tovek Serveru umožňuje nakonfigurovat ho přesně podle požadavků zákazníka a přistupovat k němu prostřednictvím našich webových služeb nebo klientských aplikací. Lze ho snadno implementovat do stávajících informačních systémů organizace, do intranetu či jiných portálových řešení. Tovek Server umožňuje nadefinovat širokou škálu bezpečnostních pravidel pro přístup uživatelů k informacím.

Dokáže snadno vyhledávat dokumenty v různých jazycích

Fulltextový dotaz se může skládat z více dílčích dotazů v daných jazycích, díky čemuž můžete vyhledávat v různojazyčných datech zároveň. Výsledky vyhledávání jsou sloučeny do jednoho společného výstupu, se kterým lze dále pracovat. Výhodou Tovek Serveru je pokročilá podpora nejen českého jazyka.

Typické oblasti využití

Tovek Server nachází uplatnění a oblibu všude tam, kde se zpracovává velké množství informací a kde s informacemi pracuje více uživatelů. Stává se součástí informačních systémů společností ve všech oblastech komerčního sektoru, ale i v úřadech státní správy.

Typičtí uživatelé

Tovek Server je určen všem uživatelům v organizaci, kterým umožňuje snadno, rychle a z jednoho místa najít a následně využít potřebné informace pro řešení svých úkolů. Běžní uživatelé k efektivní práci nepotřebují žádné speciální znalosti ani školení. Specialisty naopak vyškolíme, aby mohli spolehlivě udržovat systém v aktuálním stavu a uspokojovat náročné požadavky managementu.

Sjednejte si schůzku, rádi vám Tovek Server předvedeme.

E-mail obchod@tovek.cz

Telefon +420 222 728 129

Kontakt