Tovek Indexace

Aby vše bylo dostupné.

Abychom mohli efektivně pracovat s vašimi daty, musíme je předem zpracovat.

Žádné změny v originálech.

Pro přípravu nám stačí data přečíst. Neprovádíme v nich žádné změny.

Automatická aktualizace dat.

Nová data i případné změny dat již existujících se zpracovávají automaticky.

Přínosy a výhody

Sjednocení všech dat

Zpracujeme data bez ohledu na formát a způsob uložení. Umíme i staré, již nepodporované formáty. Zpřístupníme i data ze starých informačních systémů, které již aktivně neprovozujete.

Bezpečnost je důležitá!

Uživatelská práva přebíráme z připojených systémů. Umožňujeme řídit přístup na úrovni jednotlivých záznamů.

Máte přetížené informační systémy?

Převezmeme od nich část zátěže. Část dat můžeme v rámci indexace zkopírovat do našeho systému. Pro přístup k nim pak nepotřebujete k originálním systémům vůbec přistupovat.

Informace navíc

Během zpracování umíme v datech nalézt další informace. Týká se to zejména dat zcela nestrukturovaných nebo jen částečně strukturovaných, ze kterých automaticky vytáhneme důležité informace.

Jak to celé funguje

Nepotřebujeme aktivně zasahovat do stávajících informačních systémů. Originální data zůstavají nezměněná na původním místě. Z dat si vytváříme interní rejstříky, které následně využíváme. Přístupová práva jsou zachována. Uživatelé mohou vytvářet a ukládat další informace přímo v našem systému. Tovek Server lze integrovat s dalšími provozovanými systémy. Chcete vědět více? Přečtěte si podrobnější popis.

Sjednejte si schůzku, rádi vám Tovek Indexaci podrobněji vysvětlíme.

E-mail obchod@tovek.cz

Telefon +420 222 728 129

Kontaktní formulář