Přínosy pro vybrané procesy

Některé procesy se bez efektivní práce s daty neobejdou. Pokud jste za tyto procesy ve vaší organizaci zodpovědní nebo se na jejich provedení podílíte, jsou naše řešení určena právě vám.

Pokud jste odpovědní za služby či procesy závislé na schopnosti vyhledávat, monitorovat, organizovat a analyzovat informace ve velkém objemu různorodých dat, naše nástroje vám urychlí a usnadní práci.

Manažeři výsledky využijí k rychlým a kvalifikovaným rozhodnutím, analytikům i běžným uživatelům zjednoduší práci – nebudou už muset prohledávat mnoho zdrojů samostatně, ale všechny z jednoho místa.

Vyšetřovatelé nebo bezpečnostní pracovníci díky nástrojům Tovek rychleji vyřeší své úkoly.

Naše produkty ocení také bezpečnostní, obchodní a marketingoví ředitelé, manažeři rizik, call center, help desků, ale i byznys analytici, tiskoví mluvčí, redaktoři, poradci, konzultanti, kontroloři nebo vyšetřovatelé.


Nejčastěji pracujeme pro tyto organizace

Stát: bezpečnostní složky, finanční správa, policie, armáda
Komerce: banky, pojišťovny, korporace, média, auditoři

Charakteristické způsoby užití a přínosy platformy Tovek

  • Investigativa - spojovat dílčí poznatky do jasného obrazu pro fundované závěry
  • Zpravodajství - vytvářet aktivní znalost k získávání výhod ze všech dostupných dat
  • Bezpečnost - provádět efektivně nutné či povinné vyhodnocování informací
  • Operativa - vidět správná data ve správném kontextu pro správná rozhodnutí