Efektivní práce s informacemi vede k úspěchu

Podívejte se, co může platforma Tovek nabídnout vaší organizaci. Vyberte si jeden z níže uvedených oborů, nebo si dojednejte schůzku s naším odborníkem na implementaci řešení.

Moderní média

Zpravodajství a informace s vysokou přidanou hodnotou

V médiích jsou informace vlastně jedinou surovinou, ze které se vyrábí koncový produkt. Informace o čemkoliv a odkudkoliv se stávají stále dostupnější a informace skutečně exklusivní vzácnější. Média soupeřící o pozornost uživatelů se tedy musí odlišovat přidanou hodnotou zpracovaní informací do finálního produktu.

Tuto konkurenční výhodu nabízí řešení Tovek díky možnosti rychlého vyhledávání všech dostupných faktů k tématu a jejich názorné prezentaci v souvislostech. Díky tomu můžete věnovat více času vlastním kvalifikovaným závěrům či hypotézám.

Sjednejte si schůzku, rádi předvedeme naše řešení pro moderní média.

Úspěšné finanční instituce

Správné, jasné a včasné informace pro minimalizaci rizik a maximalizaci zisku

Lidé odpovědní za schvalování investičních projektů, poskytování úvěrů a garancí, vyplácení pojistných nároků, atd. potřebují rychle znát všechny dostupné informace pro rychlé vyhodnocení rizik či prokázání podvodu.

S řešením Tovek získají pracovníci oddělení rizik, auditu, vyšetřování či likvidace pojistných událostí rychlý a ucelený pohled na všechny potřebné a související informace z interních systémů a externích zdrojů.

Sjednejte si schůzku, rádi předvedeme naše řešení pro úspěšné finanční instituce.

Efektivní státní správa a samospráva

Využití informací veřejné správy pro rychlejší a lepší služby občanům

Ověřili jsme si, že ucelené a přesné informace, které má úředník k dispozici, mu umožní učinit rychlé a správné rozhodnutí. Víme také, že občané očekávají především odpovědi na své otázky a rychlé vyřízení svých žádostí bez front a čekání.

S analytickým řešením Tovek získá každý úředník snadno všechny potřebné informace a podklady, a veřejnost tak dostane lepší služby.

Sjednejte si schůzku, rádi předvedeme naše řešení pro efektivní státní správu a samosprávu.

Hi-tech firmy (ICT, telekomunikace a další)

Efektivní využívání informací a znalostí

Špičkové technologie jsou nejdynamičtější oblastí podnikání, jehož úspěšnost více než kde jinde závisí na schopnosti správně a rychle vyhodnocovat informace potřebné pro vývoj produktů, vymezování se proti konkurenci a získávání a udržení zákazníků a klíčových partnerů.

Řešení Tovek umožní automatizovat sběr a monitoring informací z různorodých externích zdrojů a konsolidovat informace shromažďované v rámci firmy pomocí mnoha různých interních aplikací a systémů. Díky tomu je možné získávat správné, jasné a rychlé odpovědi na otázky související s rozhodováním o prioritách vývoje, oslovením konkrétního zákazníka či jednání s konkrétním partnerem.

Sjednejte si schůzku, rádi předvedeme naše řešení pro hi-tech firmy.

Výzkumné a vzdělávací instituce

Uvolnit kreativní potenciál při zpracování informací

Hlavním problémem výzkumu i ve vzdělávání je schopnost orientovat se v obrovském množství různorodých informací, získávat z nich využitelné poznatky, provádět jejich syntézu a vytvářet nad nimi vlastní originální závěry a hypotézy.

Řešení Tovek umožní při zpracování všech možných dostupných informací prakticky realizovat tři známé principy:

  • odpověď je pouze tak dobrá, jak dobrá je otázka
  • tvorba otázek je nejdůležitější fází procesu tvorby znalostí
  • pokud principy znázornění dat odrážejí principy myšlení, stává se proces jejich uspořádávání zároveň procesem pochopení jejich významu

Znalosti, které při vyhledávání informací získáte, můžete sdílet v podobě znalostní báze. Tu využijete při vyhledávání nových relevantních informací k tématu. Poznatková báze oproti tomu obsahuje syntézu klíčových poznatků s odkazem na originální zdroje, souvislosti a závěry vytvořené na základě hypotéz a závěrů člověka či týmu.

Sjednejte si schůzku, rádi předvedeme naše řešení pro výzkumné a vzdělávací instituce.