Inspirujte se nejoblíbenějšími řešeními

Hlasové analýzy pro Kontaktní centra

Hlasové analýzy jsou špičkový analytický nástroj pro kontaktní centrum. Díky automatickému rozpoznání předmětu hovoru poskytují dokonalý přehled o příchozím i odchozím provozu. Umožní vám plošně kontrolovat kvalitu hovorů, včas reagovat na podněty zákazníků a operativně řídit kampaně.

Hlasové analýzy

TovekARMS

Zbraň, kterou musí mít každá firma pro své přežití v době digitální transformace. ARMS je implementace platformy Tovek zahrnující připojení na důležité externí informační zdroje a integraci s důležitými interními zdroji informací. Umožní vám analyzovat a monitorovat všechna data a sledovat vývoj trendů.

ARMS

TovekCAIFIS

Řešení pro efektivní odhalování pojistných podvodů. Díky tomuto řešení dokážete zpracovat nejméně desetkrát více podezřelých případů, ať už se jedná o malé jednodušší případy nebo rozsáhlé pojistné podvody.

CAIFIS

TovekGDPR nástroje

Abyste mohli informace chránit, musíte vědět, kde je máte. Tovek GDPR nástroje automatizovaně detekují osobní údaje a citlivé informace v různorodých datech organizace. Umožňují snadno provést audit informačních zdrojů v souladu s nařízením GDPR a následně automaticky provádět kontrolu naplňování přijatých opatření a vyhodnocování jejich účinnosti.

GDPR nástroje

Hlasové analýzy pro kontaktní centra

Kontaktní centrum už není pouhou ústřednou, která přepojuje hovory a vyřizuje požadavky zákazníků. Je nástrojem, který zajišťuje spokojenost zákazníků, snižuje náklady a vytváří zisk. Aby kontaktní centrum přinášelo požadovaný efekt, je nezbytné mít detailní přehled o tom, co se v kontaktním centru děje.

Řešení Tovek pro kontaktní centra je nástroj, který umožňuje dokonalou orientaci v provozu kontaktního centra. Automaticky vyhodnocuje veškerou hlasovou i nehlasovou komunikaci. Identifikuje potřeby klientů, kontroluje kvalitu komunikace operátorů a poskytuje ucelený přehled o struktuře provozu.

Řešení Tovek provádí automaticky kontrolu kvality všech hovorů s až 90% přesností. Technologie detekce témat automaticky třídí a hodnotí příchozí i odchozí komunikaci v podobě telefonátů, e-mailů nebo chatu.

Využijte automatické doručování výstupů ostatním oddělením ve vaší organizaci. Vyberte si propojení s vaším CRM systémem.

Sjednejte si schůzku a řešení vám rádi předvedeme.

Řešení Tovek pro kontaktní centra:

 • zkracuje průměrnou dobu potřebnou pro náslech jednoho hovoru až o 80%
 • umožňuje rychle reagovat na podněty zákazníků a změny provozu
 • nahrazuje ruční zpracování hovorů i ruční značkování a eliminuje práci navíc
 • analyzuje hlasovou biometrii
 • pomáhá ke zdokonalování operátorů, přípravě školení a plánování kapacit
 • přehledně prezentuje výstupy formou Dashboardu

Řešení můžete rozšiřovat o další komponenty a firemní data tak, aby ho mohla pro svou práci využívat všechna oddělení vaší organizace.

ARMS - Analyticko Rešeršní a Monitorovací Systém

ARMS je smyslovým orgánem organizace, který jí dává oči a uši pro vnímání záplavy různorodých informací. Pomáhá uplatňovat kreativitu a intuici lidí pro správná rozhodnutí.

Zbraň, kterou musí mít každá firma pro své přežití v době digitální transformace.

ARMS je implementace platformy Tovek zahrnující připojení na důležité externí informační zdroje a integraci s důležitými interními zdroji informací tak, aby bylo možné:

a) Vytvářet správné, jasné a rychlé podklady k rozhodování o klíčových projektech či aktivitách a pro jednání s partnery, zákazníky, konkurenty či úřady s využitím všech dostupných informací.

b) Kontinuálně monitorovat externí a interní informační zdroje a reportovat nové informace o důležitých událostech týkajících se předmětu a podmínek podnikání a o klíčových aktérech (zákazníci, konkurenti, dodavatelé, regulační orgány).

c) Identifikovat změny prostředí či procesů (trendy, periodicity, odchylky) na základě změn v obsahu a tocích informací z různých interních a externích zdrojů a systémů.

Sjednejte si schůzku a řešení vám rádi předvedeme.

Z pohledů různých procesů ve firmě je ARMS významným přínosem zejména pro:

 • Competitive Intelligence
 • Customer relationship management
 • Compliance (např. GDPR)
 • Risk management
 • Fraud management
 • Project management
 • Human resource management
 • Due dilligence
 • Audit
 • Cyber security

CAIFIS - Computer Aided Fraud Investigation System

Řešení pro efektivní odhalování pojistných podvodů.

Vyšetřovatelé pojišťoven v České republice v loňském roce uchránili před neoprávněným vyplacením částku přesahující 1 miliardu Kč. Přesto pojišťovny stále značné sumy vyplácejí neoprávněně.

Nasazení našeho řešení CAIFIS do systémů předních českých pojišťoven přineslo významné zvýšení úspěšnosti vyšetřovatelů a znamenalo roční úspory v řádu stovek milionů Kč. Vyšetřovatelé jsou nyní schopni během několika hodin rozkrýt rozsáhlé pojistné podvody, jejichž vyšetřování by dříve zabralo několik měsíců. Součástí řešení je metodika popisující základní analýzy určené k indikaci a odhalení pojistných podvodů. Metodika je ilustrována řadou případových studií. Veškeré analýzy jsou intuitivní, takže nemusíte mít specifické znalosti v oblasti práce s informacemi. Výsledky analýzy lze přitom prezentovat prostřednictvím přehledných vztahových diagramů.

Sjednejte si schůzku a řešení vám rádi předvedeme.

Základním informačním zdrojem pro práci vyšetřovatele je datový sklad pojišťovny. Pro úspěšné vyšetření případu můžete v řešení CAIFIS (založeném na platformě Tovek) využívat i další informační zdroje, například komerční databáze, záznamy z kontaktního centra, údaje od asistenčních služeb či výpovědi svědků.

Díky tomuto řešení dokážete zpracovat minimálně 10x víc podezřelých případů, ať už se jedná o malé jednodušší případy nebo rozsáhlé pojistné podvody.

Řešení je možné rozšiřovat o další komponenty a firemní data tak, aby ho mohla pro svou práci využívat všechna oddělení v organizaci.

TASK – Tovek Analytical deSktop Kit

Řešení nabízí široké možnosti využití v oblastech prevence, detekce a vyšetřování různých typů podvodných nebo kriminálních aktivit a bezpečnostních incidentů.

Využívá se v komerční sféře (pojistné podvody, úvěrová rizika, kybernetické útoky) i v oblasti státní správy (běžná kriminalita, organizovaný zločin, finanční delikty).

Toto výkonné desktopové řešení je určeno profesionálním uživatelům – analytikům, kteří pro plnění svých pracovních úkolů potřebují získávat, analyzovat a vyhodnocovat informace z interních i externích zdrojů. Řešení je modulární a lze jej konfigurovat podle konkrétních požadavků uživatele.

Základem TASKu je výkonný analytický modul, který umožňuje rychle a přesně vytěžovat z velkých objemů primárních dat skryté informace, souvislosti a trendy.

Sjednejte si schůzku a řešení vám rádi předvedeme.

Nabízí řadu pokročilých analytických funkcí zaměřených např. na analýzu aktivity subjektů, sociální sítě, tok komodit, finanční transakce nebo telefonní hovory. K dispozici je celá řada vizualizačních možností pro vztahové, časové, prostorové, statistické nebo tabulkové zobrazení výsledků analýz.

Analytický modul je připojen k informačním zdrojům, které mohou zahrnovat vnitrofiremní systémy a komerčně dostupné databáze. Přímé napojení šetří čas nutný pro sběr dat a díky pokročilým funkcím pro efektivní dotazování a vyhledávání zvyšuje rychlost a přesnost analýz.

Poznatková báze propojená s analytickým modulem umožňuje ukládat rozpracované analýzy i výsledky analýz pro další využití. Uložené poznatky je možné sdílet v rámci pracovních týmů a lze je využívat jako know-how pro další analýzy. Řešení je možné rozšiřovat o další komponenty a firemní data tak, aby ho mohla pro svou práci využívat všechna oddělení v organizaci.

Tovek GDPR nástroje

Většina dat v organizaci leží mimo informační systémy jako jsou DMS, ERP, CRM, či databáze. Nacházejí se na sdílených úložištích, v historických systémech, či v souborech, které si zaměstnanci ukládají na lokální disky. Říkáme jim šedá data. Žijí si svým vlastním životem ve stínu, mimo popsané procesy.

Tovek GDPR nástroje automatizovaně detekují osobní údaje a citlivé informace v šedých datech. Umožňují snadno provést audit šedých dat pro potřeby GDPR a následně provádět kontrolu naplňování opatření přijatých k ochraně osobních údajů a citlivých informací. Vychází z letitých zkušeností s vývojem analytického softwaru, který je využíván zejména v oblasti bezpečnosti a vyšetřování. Jsou lety prověřené a dokonale adaptované na český jazyk.

Tovek GDPR Tools

Tovek GDPR Tools je desktopový analytický nástroj, který dokáže v šedých datech detekovat osobní údaje a citlivé informace. Umožňuje zmapovat, kde se v organizaci nacházejí osobní a citlivé informace. Analýza se provádí formou sond do vybraných zdrojů šedých dat. Například jde o dokumenty publikované na webových stránkách organizace, data na sdílených úložištích, nebo o soubory na lokálních discích počítačů.

Tovek GDPR Server

Tovek GDPR Server je serverová aplikace, kterou je možné napojit prakticky na jakékoliv informační zdroje v organizaci. Průběžně monitoruje šedá data za účelem ověření, zda jsou opatření přijatá k ochraně osobních údajů a citlivých dat účinná a zda nedochází k porušení nastavených pravidel. Tovek GDPR Server rovněž tvoří nadstavbu pro jednotný přístup k šedým datům. To umožňuje centralizovat a řídit přístup k šedým datům a vést o něm záznam pro potřeby auditu. Rovněž šetří čas uživatelům, kteří mohou potřebné informace snadno vyhledat jedním dotazem, bez ohledu na to, kde daný záznam fyzicky leží.