Tvoříme svět založený na správných, jasných a včasných informacích

Jsme česká soukromá společnost. Naše nástroje pro práci s daty zkracují cestu od obsažených informací k jejich využití. Už 30 let vyvíjíme software, který je špičkou v oblasti analytického vyhledávání a zpracování informací z různorodých nestrukturovaných i strukturovaných zdrojů dat.

Pomáháme organizacím najít, pochopit a využít informace, které mají k dispozici. Nejen prostřednictvím námi vyvíjených nástrojů, ale také nadstandardní úrovní podpory a vstřícným přístupem k zákazníkům.

Vážíme si dlouholetých vztahů se zákazníky z řad významných českých a mezinárodních komerčních společností a institucí státní správy a samosprávy.

Naše nástroje pomáhají
najít
pochopit
využít
informace pro lepší a rychlejší rozhodnutí.

Spojte se s námi

E-mail
info@tovek.cz

Telefon
+420 222 728 129

Kontakt

Ocenění

O přínosech, které přinášejí zákazníkům naše řešení, svědčí četná prestižní ocenění.Klíčové koncepty

Hybridní fúze dat

Jednotný a snadný přístup k obsahu vašich dat je nepostradatelný pro využití veškerého potenciálu, který skýtají. Nezáleží na tom, zda máte data uložena v databázích, e-mailech nebo souborech, nebo zda máte data u sebe nebo k nim máte pouze vzdálený přístup. Náš koncept hybridní fúze umožní jejich jednotné prohledávání při zachování všech přístupových práv a zároveň využití automaticky extrahovaných atributů a entit.

Aktivní mapy poznatků

Staré rčení říká, že odpověď je pouze tak dobrá, jak dobrá je otázka. Aktivní mapy poznatků umožňují budovat znalost potřebnou pro nacházení správných informací a jejich struktura se podobá myšlenkovým mapám. Tato znalost spočívá v tom, že vím, co, jak a kde hledat. Pomocí aktivních map poznatků můžete přirozeným způsobem vytvářet aktualizovanou znalostní bázi, kterou lze sdílet v rámci týmu pro expertní vyhledávání a automatizovaný monitoring důležitých témat.

Analytické vyhledávání

Analytické vyhledávání povýší jednoduchý dotaz na silný nástroj, který výsledek vyhodnotí a zobrazí v souvislostech. Představuje sadu funkcí, díky kterým můžete rychle získávat, analyzovat a vizualizovat skutečnosti a vazby mezi nimi. Umožňuje také automaticky monitorovat témata z oblasti vašeho zájmu.

Produkty ke sdílení znalostí

V každém okamžiku vaší práce vznikají cenné výstupy, které s našimi nástroji budete schopni zachytit, předat, opakovaně používat, sdílet nebo na nich společně pracovat. Pokud se rozhodnete svou práci sdílet, platforma Tovek plně respektuje práva dle Active Directory až na úroveň jednotlivých dokumentů.

Pojďme hledat informace!

Pokročilé vyhledávání a jedinečná analytická platforma pro každého.

Platforma Tovek

O nás

Partneři

Úzce spolupracujeme s českými i zahraničními univerzitami a vědeckými ústavy, poskytovateli dat i partnery, s nimiž se podílíme na řadě specializovaných řešení s přidanou hodnotou.

Více o partnerech

Certifikáty

  • Certifikát systému řízení kvality ISO 9001:2015 (Lloyd's Register Quality Assurance)
  • Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti (Národní bezpečnostní úřad ČR)
Více o certifikátech

Zákazníci

Našimi zákazníky jsou významné tuzemské a zahraniční společnosti i instituce státní správy a samosprávy.

Naši zákazníci

Představení

Vítejte ve světě založeném na správných, jasných a včasných informacích

Informace mají skutečnou hodnotu, jen když se v nich umíme rychle orientovat.

Pokud je vaše organizace závislá na využívání informací z obsáhlých či různorodých zdrojů, pak na chybějící kvalitní navigaci narážíte při každém projektu či naléhavém rozhodnutí.

Jsme tu, abychom vám pomohli. Vítejte.