Úspěšná partnerství

Úzce spolupracujeme s českými i zahraničními univerzitami na řadě výzkumných projektů. Díky tomu vám můžeme pravidelně nabízet inovativní a progresivní řešení.

Partneři, s nimiž spolupracujeme na řadě specializovaných řešení s přidanou hodnotou

Poskytovatelé dat

Chcete se stát partnerem?

Kontaktuje nás na obchod@tovek.cz

Kontakt