Napsali o nás

Napsali o nás ComputerWorld - Role AI v podpoře strategického rozhodování

30.04.2020

Pandemie COVID 19 výrazně ovlivnila světovou ekonomiku. Karanténa urychlila elektronizaci v mnoha oblastech. Věci, které se zdály být dříve složité, najednou fungují během pár dní: práce z domova, telekonference, e recepty. Napadlo mne, zda lze vůbec nalézt strategii, která obstojí v době nepředvídatelných změn…

Stáhnout v PDF

Napsali o nás: ComputerWorld - Bude koronavirus impulzem k zavedení K governmentu?

30.03.2020

Kdo má odpovědnost a na kom závisí životy druhých, musí umět velet. Velet a dělat chybná rozhodnutí je vždy lepší než vyčkávat a ponechat místo pro vznik strachu a chaosu. Dělat rozhodnutí v situacích, které jsou zcela nové, a nenechat na sobě znát, že si nevím rady. To je vlastnost každého dobrého vůdce.

Stáhnout v PDF

Napsali o nás: Review pro obranný a bezpečnostní průmysl

28.01.2020

Topíme se v informacích, ale hladovíme po znalostech! je známá citace Johna Nashbitta z jeho knihy Megatrends, která vyšla již v roce 1982. Tento výrok je stále aktuálnější a není tedy divu, že se naděje upírají k využití umělé inteligence. To má jistě své opodstatnění v případech, kdy se jedná o řešení standardních situací a kde je k dispozici velké množství konzistentních dat…

Více informací

Stáhnout v PDF

Security World - Stavíme brány ke znalostem

25.11.2019

Topíme se v informacích, ale hladovíme po znalostech! je známá citace Johna Nashbitta z jeho knihy Megatrends, která vyšla již v roce 1982. Tento výrok je stále aktuálnější a není tedy divu, že se naděje informacemi zahlcených manažerů upírají k využití umělé inteligence (AI).

Stáhnout v PDF

Seminář „Od dat ke znalostem II“

07.11.2019

Dne 28. 11.2019 mate možnost vyslechnout naši přednášku na semináři AFCEA PS Intelligence. Cílem semináře je podporovat budování a rozvoj schopností v oblasti Intelligence a to především v obraném a bezpečnostním segmentu. Je určen především pro zpravodajce/analytiky. Zajímavý bude ovšem pro každého, koho zajímá oblast analýzy dat.

Více informací

Napsali o nás Reflex – Mozek bude bez šance

02.11.2019

V Praze proběhla před časem vědecká konference na téma umělé inteligence. O tom, co to vlastně umělá inteligence je a jaké jsou její vyhlídky jsme mluvili s Tomášem Vejlupkem, prezidentem spolecnosti TOVEK, a Olgou Afanasjevou, ředitelkou společnosti GoodAI, dvěma špičkovými odborníky v tomto oboru.

Stáhnout v PDF

Napsali o nás – ComputerWorld – Důvěřuj AI prověřuj

30.10.2019

Podíl automatizace narůstá ve všech odvětvích a stejně tak je tomu i v oblasti bezpečnosti. Systémy využívající umělou inteligenci (AI) se v segmentu bezpečnosti objevily již před několika lety. Nyní již téměř každý detekční systém uvádí, že využívá AI, typicky jde o strojové učení. S příchodem umělé inteligence by se mohlo zdát, že lidé již brzy nebudou potřeba. Je tomu opravdu tak?

Stáhnout v PDF

Napsali o nás

03.09.2019

Redakce časopisu Knihovna plus vydal zprávu o konferenci "Má mozek ještě šanci?"

Více informací

Článek ComputerWorld Tovek Cyber ARMS

05.07.2019

Informační technologie jsou dnes již natolik integrovány do podnikových procesů, že se stírá hranice mezi IT a výrobním zařízením, dopravními prostředky či kancelářským vybavením. Kybernetický útok tak může způsobit nejen ztrátu dat či nedostupnost informačního systému, ale i přímé škody na majetku, zdraví či životech.

Více informací

Článek DSM - Celostní přístup ke kybernetické bezpečnosti

23.05.2019

Informační a komunikační technologie jsou v současné době natolik integrovány do procesů i aktiv organizace, že se stírá hranice mezi kyberprostorem a fyzickým světem. Na kybernetickou bezpečnost proto nelze nadále hledět jako na problematiku ICT, ale je třeba k ní přistupovat celostně.

Stáhnout v PDF

Článek CIO BUSINESS WORLD - Umělá inteligence – dáte si AI nebo tofu?

11.05.2019

Rychlý vývoj umělé inteligence přitahuje zájem firem, které vnímají AI jako cestu k udržení konkurenceschopnosti na globálních trzích. Strategické vedení firem i řady států po- važuje AI za jednu z nejdůležitějších „general purpose“ technologií budoucnosti. V ČR vznikla Platforma pro umělou inteligenci v rámci Svazu průmyslu a dopravy, připravuje se Národ- ní strategie podpory rozvoje a implementace AI.

Stáhnout v PDF

Článek COMPUTERWORLD - Má mozek ještě šanci?

24.04.2019

Budeme se umět rozhodovat bez pomoci „asistentů“? Na základě čeho nám k rozhodnutí budou „asistenti“ pomáhat? Co má společného „asistent“ v podobě člověka a v podobě umělé inteligence? Tak právě potřeba hledat a dávat odpovědi na tyto otázky byla motivem k rozhodnutí vytvořit platformu „Má mozek ještě šanci“ a zahájit její činnost konferencí s podtitulem: Vše, co jste chtěli vědět o umělé inteligenci (a báli jste se zeptat).

Stáhnout v PDF

Článek CIO BUSINESS WORLD - AI potřebuje správné informace

12.04.2019

Dvě společnosti, které se zabývají oblastí AI, každá jiným způsobem. Tovek vyvíjí profesionální nástroje, které pomáhají najít, pochopit a využít informace k podpoře rozhodování. Umělá inteligence má potenciál stát se v budoucnu jedním z dalších nástrojů, který bude manažerům pomáhat činit správná rozhodnutí.

Stáhnout v PDF

Kybernetická bezpečnost není pouze ochrana informací

03.02.2019

V roce 2017 jsme všichni implementovali SIEM systémy a zaváděli SOC. Loňský rok jsme horečně sháněli pověřence a prováděli GDPR audity. V roce 2019 bude hlavním tématem problematika řízení dodavatelského řetězce...

Stáhnout v PDF

Článek CFOworld: Rozhodujme se lépe a zodpovědněji

02.02.2019

Rozhodujeme se každodenně, děláme rozhodnutí triviální i taková, která mají dalekosáhlé dopady. Důležitá rozhodnutí děláme zpravidla na základě neúplných informací, v časové tísni a pod nátlakem různých zájmových skupin.

Stáhnout v PDF

Článek ComputerWorld: Hlasové analýzy druhé generace

01.02.2019

Hlasové analýzy jsou nástrojem, který poskytuje detailní orientaci v provozu kontaktního centra. Automaticky vyhodnocují veškerou komunikaci a poskytují ucelený přehled o struktuře provozu. Umožňují identifikovat potřeby klientů, kontrolovat kvalitu práce operátorů, vytipovat prodejní příležitosti i hovory, které vyžadují okamžitou zpětnou vazbu.

Stáhnout v PDF

Kulatý stůl: GDPR je nejčtenějším článkem Resseler magazínu za rok 2019

07.01.2019

Odborný časopis Resseler magazín zveřejnil TOP 10 nejčtenějších článků minulého roku. Tovek uspořádal diskuzi formou kulatého stolu; ústředním tématem se stalo GDPR. Setkali se zde lidé, kteří GDPR rozumějí a ti, co ho řeší. Článek který vznikl na základě tohoto setkání se stal nejčtenějším článkem roku 2019. Vidělo jej více než 6600 čtenářů.

Více informací