Řešení KGATE

V této době více než kdy jindy vidíme na každém kroku, jak nesmírně důležité je správně se rozhodnout a včas reagovat. Ne každé rozhodnutí je snadné a proto vyvíjíme špičkové systémy, které rychle vyhledají potřebné a správné podklady, o které můžete svá rozhodnutí opřít. Další kroky jsou už na vás. My jsme tu proto, abychom vás podpořili. KDYŽ CHCETE VĚDĚT…

Velké společnosti a instituce disponují vlastními analytiky, kteří podklady připravují denně. Ale co společnosti, které nezaměstnávají analytiky? Co malé firmy, které nemají SW pro analytické zpracování dat? My v TOVEKu si myslíme, že každý, kdo se chce ptát, by měl dostat odpověď. Proto jsme se rozhodli pro krok, který vnímáme v dlouhé historii naší společnosti jako průlomový. Rozhodli jsme se zpřístupnit špičkovou analytiku všem. Stačí položit správnou otázku a my zpracujeme nejlepší možnou odpověď. Jednorázově nebo pravidelně. Možnosti jsou téměř neomezené…

KGATE for Contact Centreshlasové analýzy pro kontaktní centra

Kontaktní centrum je důležitým prvkem v komunikaci se zákazníky. Systém KGATE for Contact Centres umožňuje automaticky vyhodnocovat obsah telefonních hovorů. Díky tomu lze rychleji reagovat na podněty zákazníků a změny v provozu, kontrolovat kvalitu hovorů, lépe plánovat kapacity a efektivněji školit agenty. Kontaktní centrum však pouze nenabízí produkty a nevyřizuje požadavky, je také cenným zdrojem informací. Systém KGATE for Contact Centres umožňuje vytěžit z rozhovorů se zákazníky maximum informací a využívat je napříč organizací. Díky tomu lze identifikovat obchodní příležitosti, zajišťovat retenci, snižovat náklady či předcházet podvodům.

KGATE for Human Riskkaždý má svá tajemství

 

Skryté ekonomické, reputační nebo vztahové problémy jsou nejčastější příčinou neúspěchů obchodních jednání či výkonu veřejné funkce. Lidský faktor rovněž vede v žebříčku příčin bezpečnostních incidentů. Každý za sebou ale zanechává digitální stopu. Systém KGATE for Human risk vám umožní snadno ověřit údaje poskytnuté zaměstnanci a identifikovat informace, která se pro vás a vaši organizaci mohou stát hrozbou nebo příležitostí. Umožní vám vyhodnocovat informace, která se týkají pro vás klíčových osob, ať již jsou to zaměstnanci nebo obchodní partneři. Díky tomu s nimi budete moci lépe řídit vztahy a včas předcházet rizikům.

KGATE for Critical Decisionspodpora strategických rozhodnutí

Klíčová rozhodnutí jsou spojena s časovým tlakem, nejistotou, složitostí a nejednoznačností. Může se jednat o akvizici firmy, soudní proces, arbitráž, případně vyšetřování incidentu. Za tato rozhodnutí odpovídá přímo management ve spolupráci s právním, bezpečnostním, auditním nebo krizovým oddělením. Všichni v dané situaci zpravidla mají stejné informace. Rozdíl, který znamená váš úspěch či neúspěch, spočívá v tom, jak rychle dokážete tyto informace vyhodnotit a nalézt klíčové argumenty pro a proti. Systém KGATE for Critical Decisions vám umožní snadno vyhledat informace o řešeném problému, rychle se v nich zorientovat a kvalifikovaně se rozhodnout.

KGATE for OSINTřešení pro externí zdroje dat

Ať podnikáte v čemkoliv, tak váš úspěch závisí na schopnosti efektivně zpracovávat otevřené informace. I sama CIA přiznává, že 90% jejích „tajných“ informací pochází z otevřených zdrojů. Těmito zdroji mohou být média, rejstříky a registry, ale také informace z internetu, konferencí a osobních kontaktů. Tyto informace zpracovává řada oddělení - strategie, marketing, obchod, nákup, vývoj či bezpečnost. Jednotlivá oddělení spolu často nespolupracují, informace jsou využívány neefektivně a dochází k nepříjemným přehmatům. A co víc, za stejné informace se platí opakovaně. Řešením je systém KGATE for OSINT, který vám umožní automatizovaně zpracovávat informace z otevřených zdrojů a efektivně je využívat napříč organizací.

KGATE for Managing Placesřešení pro analýzu informací o lokalitě

Investujete do určité lokality? Jste odpovědní za její správu? Chystáte na lokalitě nějakou akci? Vyšetřujete zde nějaký incident? V každém případě chcete o lokalitě vědět vše, co je potřebné pro naplnění vaší potřeby, povinnosti nebo zájmu. Každé území se v čase mění a váže se k němu řada vztahů, událostí a zájmových skupin. O každé lokalitě existuje množství informací z rozmanitých zdrojů: mapy, geografické informační systémy, fotografie, videa, družicové snímky, dokumenty, katastrální databáze, zprávy z médií a sociálních sítí či údajů z IOT. Systém KGATE for Managing Places vám umožní všechny tyto informace shromáždit, dát do souvislostí a efektivně využít pro danou činnost nebo rozhodnutí.

KGATE for Fraud Managementvyšetřování pojistných a finančních podvodů

Podvody se týkají více než 40% všech společností. Může se jednat o pojistné a úvěrové podvody, podvody s platebními kartami, krádeže, korupci, praní špinavých peněz a velmi často opomíjené podvody uvnitř společnosti. Všechny tyto hrozby mají ovšem společné řešení, jehož podstatou je kvalitní vyhodnocování informací. KGATE for Fraud Mangement vám umožní identifikovat skuliny v zavedených procesech a nesrovnalosti v chování osob. Pomůže vám nejen podvod odhalit, ale také prokázat a tím výrazně snížit náklady, resp. škody a ztráty. Efektivní Fraud Mangement vám zároveň umožní rozvolnit skóringová pravidla a tím zvýšit svůj zisk a konkurenceschopnost.