Služby KGATE

Vyberte si z naší nabídky služeb

Nechcete nebo nemůžete zakoupit produkt, který je pro Vás přínosný? Máme dobrou zprávu. Vybrané produkty poskytujeme jako službu prostřednictvím naší dceřiné firmy Tovek Solutions.

Potřebujete se správně rozhodnout a včas reagovat?

Vyhledáme za vás potřebné podklady, o které můžete svá rozhodnutí opřít. Velké společnosti a instituce disponují vlastními analytiky, ale co společnosti, které je nemají? Co malé firmy, které nemají SW pro analytické zpracování dat?

Když chcete vědět…

My v TOVEKu si myslíme, že každý, kdo se chce ptát, by měl dostat odpověď. Rozhodli jsme se zpřístupnit špičkovou analytiku všem.

Jak funguje služba KGATE?

Stačí položit správnou otázku a my zpracujeme nejlepší možnou odpověď. Jednorázově nebo pravidelně. Možnosti jsou téměř neomezené… Jsme tu proto, abychom vás podpořili.

Analýza personálních rizikkaždý má svá tajemství

Služba založená na řešení KGATE for Human Risk

Skryté ekonomické, reputační nebo vztahové problémy jsou nejčastější příčinou neúspěchů obchodních jednání či výkonu veřejné funkce. Lidský faktor rovněž vede v žebříčku příčin bezpečnostních incidentů. Každý za sebou ale zanechává digitální stopu. Systém KGATE for Human risk vám umožní snadno ověřit údaje poskytnuté zaměstnanci a identifikovat informace, která se pro vás a vaši organizaci mohou stát hrozbou nebo příležitostí. Umožní vám vyhodnocovat informace, která se týkají pro vás klíčových osob, ať již jsou to zaměstnanci nebo obchodní partneři. Díky tomu s nimi budete moci lépe řídit vztahy a včas předcházet rizikům.

Objednat službu

Podpora strategických rozhodnutíinvestigativní analýza dat

Služba založená na řešení KGATE for Critical Decisions

Klíčová rozhodnutí jsou spojena s časovým tlakem, nejistotou, složitostí a nejednoznačností. Může se jednat o akvizici firmy, soudní proces, arbitráž, případně vyšetřování incidentu. Za tato rozhodnutí odpovídá přímo management ve spolupráci s právním, bezpečnostním, auditním nebo krizovým oddělením. Všichni v dané situaci zpravidla mají stejné informace. Rozdíl, který znamená váš úspěch či neúspěch, spočívá v tom, jak rychle dokážete tyto informace vyhodnotit a nalézt klíčové argumenty pro a proti. Systém KGATE for Critical Decisions vám umožní snadno vyhledat informace o řešeném problému, rychle se v nich zorientovat a kvalifikovaně se rozhodnout.

Objednat službu

OSINT podpora procesůinformační rafinerie otevřených zdrojů

Služba založená na řešení KGATE for OSINT

Ať podnikáte v čemkoliv, tak váš úspěch závisí na schopnosti efektivně zpracovávat otevřené informace. I sama CIA přiznává, že 90% jejích „tajných“ informací pochází z otevřených zdrojů. Těmito zdroji mohou být média, rejstříky a registry, ale také informace z internetu, konferencí a osobních kontaktů. Tyto informace zpracovává řada oddělení - strategie, marketing, obchod, nákup, vývoj či bezpečnost. Jednotlivá oddělení spolu často nespolupracují, informace jsou využívány neefektivně a dochází k nepříjemným přehmatům. A co víc, za stejné informace se platí opakovaně. Řešením je systém KGATE for OSINT, který vám umožní automatizovaně zpracovávat informace z otevřených zdrojů a efektivně je využívat napříč organizací.

Objednat službu

Syntéza informací o lokalitěco je skryto v souvislostech

Služba založená na řešení KGATE for Managing Places

Investujete do určité lokality? Jste odpovědní za její správu? Chystáte na lokalitě nějakou akci? Vyšetřujete zde nějaký incident? V každém případě chcete o lokalitě vědět vše, co je potřebné pro naplnění vaší potřeby, povinnosti nebo zájmu. Každé území se v čase mění a váže se k němu řada vztahů, událostí a zájmových skupin. O každé lokalitě existuje množství informací z rozmanitých zdrojů: mapy, geografické informační systémy, fotografie, videa, družicové snímky, dokumenty, katastrální databáze, zprávy z médií a sociálních sítí či údajů z IOT. Systém KGATE for Managing Places vám umožní všechny tyto informace shromáždit, dát do souvislostí a efektivně využít pro danou činnost nebo rozhodnutí.

Objednat službu