Služby KGATE

Vyberte si službu od našich partnerů

Nechcete nebo nemůžete si sami pořídit některá z našich řešení? Máme dobrou zprávu. Vybraná řešení můžete využívat formou služeb našich partnerů, kteří disponují vlastními analytiky a naší technologii mohou využívat. Jejich přehled najdete na Tovek Solutions.

Potřebujete se správně rozhodnout a včas reagovat?

Velké společnosti a instituce disponují vlastními analytiky, ale co společnosti, které je nemají? Co malé firmy, které nemají SW pro analytické zpracování dat a přístupy k relevantním informačním zdrojům?

Když chcete vědět…

My v TOVEKu si myslíme, že každý, kdo se chce ptát, by měl dostat odpověď. Rozhodli jsme proto vytvořit síť licencovaných partnerů, kteří jsou vyškolení k využívání naší špičkové analytické platformy a poskytnou vám správné, jasné a včasné odpovědi. Na kontaktním hubu služeb KGATE Tovek Solutions si vyberete partnera, který požadovaný typ služby nabízí. Přes kontaktní formulář mu pak zašlete svůj požadavek nebo žádost o kontakt. Další komunikace pak již probíhá přímo s partnerem.

Když se chcete stát partnerem

Kontaktujte obchodní oddělení TOVEK nebo zašlete svůj kontakt na obchod@tovek.cz. Společně upřesníme rozsah a typ služeb, které zamýšlíte nabízet, domluvíme potřebná školení a obchodní podmínky poskytnutí přístupu k potřebným nástrojům naší platformy.