Ve všem, co děláme, klademe důraz na kvalitu

Přehled certifikátů

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát systému řízení kvality ISO 9001:2015

Osvědčení NBÚ

Osvědčení o bezpečnostní způsobilosti
(Národní bezpečnostní úřad ČR)

Politika kvality

Cílem podnikání naší společnosti je přinášet zákazníkům konkurenční výhodu prostřednictvím našich řešení a produktů. Pomáháme našim zákazníkům najít, pochopit a využít informace a transformovat je na užitečné znalosti. Námi dodávané profesionální nástroje k vyhledávání a analýze informací slouží jak organizacím ze státní správy a veřejným institucím, tak i významným společnostem z komerčního sektoru.

Jsme subjektem uznávaným pro svou technologickou a podnikatelskou kompetenci, lákavým pro zaměstnance, technologické partnery i investory pro poskytované příležitosti. Usilujeme o to být špičkou ve svém oboru, posilovat vedoucí postavení na českém trhu a uplatnit se na zahraničních trzích.

Základní hodnoty a principy, které zastáváme:

  • Bezpodmínečné dodržování platných legislativních požadavků a předpisů, etických norem a smluvených podmínek.

  • Absolutní spolehlivost a důvěra k partnerovi i k sobě samým.

  • Pružná reakce na potřeby zákazníků a technologických partnerů.

  • Nepřetržitá péče o růst našich vědomostí a schopností a neustálé zlepšování.

  • Přátelská a vstřícná atmosféra.

  • Neustálé zlepšování systému managementu kvality.