Systém ARMS

Analytický Rešeršní a Monitorovací Systém je smyslovým orgánem organizace, který jí dává oči a uši pro vnímání záplavy informací z různorodých zdrojů. Je postaven na platformě Tovek a navržen tak, aby splňoval náročné požadavky policie, armády a zpravodajských služeb. ARMS pomáhá uplatňovat kreativitu a intuici analytiků, vyšetřovatelů a zpravodajců. Umožňuje efektivně uchovávat, sdílet a prezentovat získané poznatky. Je to univerzální zbraň pro přežití v době digitální transformace.

Součástí systému ARMS je připojení na relevantní informační zdroje a integrační rozhraní pro připojení interních systémů organizace. Umožňuje vytvářet správné, jasné a rychlé podklady k rozhodování v klíčových otázkách s využitím všech dostupných informací. Systém ARMS zajišťuje kontinuální monitoring externích a interních informačních zdrojů a automaticky zasílá nové informace o důležitých událostech a klíčových aktérech. Umožňuje identifikovat změny prostředí či procesů na základě změn v obsahu a tocích informací ve sledovaných zdrojích.

ARMS for IntelligenceKdyž potřebujete být v obraze

Systém ARMS for Intelligence automatizovaně vyhodnocuje velké objemy informací z různorodých zdrojů a vybírá z nich to podstatné. Umožňuje zpracovávat strukturovaná i nestrukturovaná data v různých jazycích a formátech a zachytávat zájmové informace. Využívá aktivní mapy poznatků, které reprezentují znalost určité entity, například různorodé identifikátory, zápisy jmen a příjmení, přezdívky či krycí jména osob. Automaticky upozorňuje na klíčové události související se zájmovými entitami a rozpoznané hrozby či příležitosti. Poskytuje rychlé a ucelené informace.

ARMS for InvestigationKdyž potřebujete zjistit, co se stalo

Systém ARMS for Investigation umožňuje jednotným způsobem analyzovat důkazy získané různými prostředky. Hybridní fúze forenzních dat, zákonných odposlechů, záznamů bezpečnostních kamer či systémových logů umožňuje poskládat ucelený obraz zkoumané události či incidentu. Zefektivňuje práci vyšetřovacích týmů a umožňuje názorně prezentovat získané poznatky, například přímé a nepřímé vztahy mezi aktéry, časové posloupnosti či geografické souvislosti. Systém ARMS for Investigation významně zkracuje dobu potřebnou pro shromáždění důkazů a prezentaci závěrů vyšetřování.

ARMS for SecurityKdyž potřebujete řídit rizika

 

Systém ARMS for Security umožňuje propojit informace z fyzického světa a kyberprostoru. Poradí si s různorodými fyzickými i elektronickými identifikátory jako jsou MAC, IMSI, IMEI, IP adresy, telefonní čísla, e-maily či ID buněk. Identifikuje hrozby a neobvyklé vzorce chování pomocí metod linkové, geoprostorové, časové analýzy a analýzy sociálních sítí. Informuje o nových zranitelnostech a způsobech útoku. Umožňuje prověřovat bezpečnostní události a určovat jejich priority na základě závažnosti jejich dopadů na organizaci. Podporuje spolupráci mezi odborníky z různých oblastí, která je podmínkou pro celostní přístup k bezpečnosti organizace.