ROZHODOVÁNÍ

Správné rozhodnutí díky faktům prezentovaným v potřebném kontextu.


Řešení KGATE umožňuje vytvářet podklady pro rozhodování založené na faktech získaných zpracováním interních dat organizace i externích informačních zdrojů. Těm, kdo se musí rozhodnout, umožní zjistit: jaké existují alternativy a jaká jsou s nimi spojená rizika nebo skryté příležitosti.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ

Převaha díky unikátním znalostem získaným z různorodých zdrojů dat.


Systém ARMS umožňuje sledovat velké množství rozmanitých informačních zdrojů, identifikovat v nich informace relevantní k cílům a klíčovým oblastem organizace a tvořit výstupy pro rozhodování jak eliminovat hrozby, využít příležitosti, dosáhnout výhod a zajistit bezpečí.

Více

VYŠETŘOVÁNÍ

Ucelený obraz situace díky propojení důkazů a dílčích poznatků.


Systém ARMS umožňuje zpracovat obsah velice různorodých informací o pojistných a finančních podvodech či jiné trestné činnosti, extrahovat a propojit klíčová fakta a prezentovat je v souvislostech potřebných pro dokazování, žalobu nebo mimosoudní vyrovnání.

Více

BEZPEČNOST

Celostní přístup - propojení fyzického světa a kyberprostoru.


Systém ARMS umožňuje provádět syntézu rozmanitých informací nutných pro komplexní řízení bezpečnostních rizik a zpracovávat informace související s bezpečnostními událostmi a incidenty pro efektivní posouzení jejich validity, příčin a dopadů.


Více

Aktuality

Nová verze Tovek Tools

16.03.2023

K dispozici je nová verze Tovek Tools 7.7.3. Instalační soubor a popis novinek jsou k dispozici v části technické podpory.

Nová verze Tovek Server

16.03.2023

Probíhá distribuce nové verze Tovek Server 6.11.3. Popis novinek je k dispozici v části technické podpory. Zákazníkům s aktivní technickou podporou budou nové verze dodány.

Nová verze Tovek Web Client

16.03.2023

Byla zahájena distribuce nové verze Tovek Web Client verze 7.3.3. Popis novinek je k dispozici v části technické podpory. U zákazníků s aktivní technickou podporou bude nová verze nasazena po dohodě s našimi techniky.

Konference Umělá inteligence ve vzdělávání

15.02.2023

Srdečně Vás zveme na přenášku našeho odborníka Mirka Nečase, která nese název "Principy zodpovědného využívání umělé inteligence". Dozvíte se, jak prakticky zajistit, abychom umělou inteligenci využívali v souladu se základními principy, kterými jsou: zákonnost, odpovědnost a zodpovědnost, vysvětlitelnost a transparentnost, spolehlivost, řiditelnost a zamezení zkreslení.

Nová verze Tovek Finder

07.02.2023

Byl zahájen provoz nové verze Tovek Finder 2.0. Zákazníci s aktivní technickou podporou obdrží přihlašovací údaje a detailní informace e-mailem.

TOVEK - Když potřebujete vědět

01.01.2023

Od roku 1993 tvrdě pracujeme, abychom vám umožnili najít pochopit a využít informace. Tři desetiletí zkušeností, jedinečná softwarová platforma pro vyhledávání, analýzu a automatizované zpracování informací z jakéhokoliv zdroje dat. Velký nebo malý, strukturovaný nebo nestrukturovaný, libovolný formát, kterýkoliv jazyk, Tovek Platforma podporuje vaše rozhodnutí poskytováním platných jasných a včasných informací.

Titul Případová studie roku 2022 putuje do TOVEKU

30.11.2022

Redakce CIO Business Worldu vyhlašuje každý rok prestižní soutěž o nejlepší případovou studii roku. Do letošního již 17. ročníku TOVEK přihlásil případovou studii s názvem Odhalování pojistných podvodů za použití technologií Tovek. Naše případová studie se stala vítězem a my se můžeme pyšnit titulem Případová studie roku 2022.

Tovek Web Client 7.3.1. je IT Produkt roku

07.11.2022

Už po šestnácté hledala redakce Computerworldu ty nejlepší produkty a služby, které mohou používat označení IT produkt roku. Jako ve všech předchozích ročnících soutěže IT produkt roku platila tatáž kritéria výběru. Uspět mohly pouze produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů. Tovek Web Client 7.3.1. získal ocenění v kategorii Podnikový software.

"Find, Understand, Use - Intelligence platform for data analysis"