ROZHODOVÁNÍ

Správné rozhodnutí díky faktům prezentovaným v potřebném kontextu.


Řešení KGATE umožňuje vytvářet podklady pro rozhodování založené na faktech získaných zpracováním interních dat organizace i externích informačních zdrojů. Těm, kdo se musí rozhodnout, umožní zjistit: jaké existují alternativy a jaká jsou s nimi spojená rizika nebo skryté příležitosti.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ

Převaha díky unikátním znalostem získaným z různorodých zdrojů dat.


Systém ARMS umožňuje sledovat velké množství rozmanitých informačních zdrojů, identifikovat v nich informace relevantní k cílům a klíčovým oblastem organizace a tvořit výstupy pro rozhodování jak eliminovat hrozby, využít příležitosti, dosáhnout výhod a zajistit bezpečí.

Více

VYŠETŘOVÁNÍ

Ucelený obraz situace díky propojení důkazů a dílčích poznatků.


Systém ARMS umožňuje zpracovat obsah velice různorodých informací o pojistných a finančních podvodech či jiné trestné činnosti, extrahovat a propojit klíčová fakta a prezentovat je v souvislostech potřebných pro dokazování, žalobu nebo mimosoudní vyrovnání.

Více

BEZPEČNOST

Celostní přístup - propojení fyzického světa a kyberprostoru.


Systém ARMS umožňuje provádět syntézu rozmanitých informací nutných pro komplexní řízení bezpečnostních rizik a zpracovávat informace související s bezpečnostními událostmi a incidenty pro efektivní posouzení jejich validity, příčin a dopadů.


Více

Aktuality

Setkání partnerů v Praze

25.04.2024

TOVEK měl tu čest přivítat obchodní partnery z Rakouska, Indie, Slovenska, Bulharska, Řecka a Rumunska. Potěšila nás otevřenost všech zúčastněných a jejich ochota sdílet zkušenosti a poznatky během přátelských diskuzí. Věříme, že jsme vytvořili komunitu, která se bude vzájemně podporovat, sdílet znalosti, zkušenosti a společně překonávat překážky.

Nová verze Tovek Tools

31.01.2024

K dispozici je nová verze Tovek Tools 7.7.4. Instalační soubor a popis novinek jsou k dispozici v části technické podpory.

Nová verze Tovek Server

31.01.2024

Probíhá distribuce nové verze Tovek Server 6.11.4. Popis novinek je k dispozici v části technické podpory. Zákazníkům s aktivní technickou podporou budou nové verze dodány.

Nová verze Tovek Web Client

31.01.2024

Byla zahájena distribuce nové verze Tovek Web Client verze 7.7.4. Popis novinek je k dispozici v části technické podpory. U zákazníků s aktivní technickou podporou bude nová verze nasazena po dohodě s našimi techniky.

PF 2024

19.12.2023

Letopočet si zvolit nemůžete. S kým budete spolupracovat ano. Děkujeme, že jste si vybrali právě nás.

TOVEK a Combain uzavřeli partnerství

14.12.2023

Švédský datový provider společnost Combain a český dodavatel analytických řešení společnost TOVEK uzavřeli partnerství, které uživatelům platformy Tovek bezprecedentně rozšiřuje možnosti geolokace v několika odvětvích. Od roku 2006 společnost Combain svým zákazníkům poskytuje GPS data na základě technických parametrů GSM sítí. V současné době tak svým zákazníkům nabízí informace o více než 140 milionech BTS ve 195 zemích světa.

Naše případová studie získala hned dvě ocenění

23.11.2023

Pro nadnárodního výrobce TOVEK nasadil systém, který pomáhá odstranit ztráty způsobené krádežemi ve výrobě a logistice. Případová studie, která ho popisuje, zvítězila v soutěži případových studií hned 2x. Kromě ceny za nejlepší Případovou studii 2023 získala i cenu inovace. Odborná porota složená z osobností z byznysu, akademické sféry a státní správy jednoznačně ocenila naše úsilí. Děkujeme.

Napsali o nás - Computerworld, Data, data, data, spása nebo postrach manažerů

12.11.2023

Najít, pochopit a využít. I tak stručně můžeme popsat úlohu analytického systému v procesu rozhodování. Tyto systémy pomáhají zpracovat obrovské množství dat a informací a převádět je na užitečné poznatky. Ty mohou být základem pro správná, nebo chcete-li, na správných informacích založená rozhodnutí. Význam analytických systémů jako nástrojů pro efektivní řízení a strategické plánování firem je nezpochybnitelný.

"Find, Understand, Use - Intelligence platform for data analysis"