ROZHODOVÁNÍ

Správné rozhodnutí díky faktům prezentovaným v potřebném kontextu.


Řešení KGATE umožňuje vytvářet podklady pro rozhodování založené na faktech získaných zpracováním interních dat organizace i externích informačních zdrojů. Těm, kdo se musí rozhodnout, umožní zjistit: jaké existují alternativy a jaká jsou s nimi spojená rizika nebo skryté příležitosti.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ

Převaha díky unikátním znalostem získaným z různorodých zdrojů dat.


Systém ARMS umožňuje sledovat velké množství rozmanitých informačních zdrojů, identifikovat v nich informace relevantní k cílům a klíčovým oblastem organizace a tvořit výstupy pro rozhodování jak eliminovat hrozby, využít příležitosti, dosáhnout výhod a zajistit bezpečí.

Více

VYŠETŘOVÁNÍ

Ucelený obraz situace díky propojení důkazů a dílčích poznatků.


Systém ARMS umožňuje zpracovat obsah velice různorodých informací o pojistných a finančních podvodech či jiné trestné činnosti, extrahovat a propojit klíčová fakta a prezentovat je v souvislostech potřebných pro dokazování, žalobu nebo mimosoudní vyrovnání.

Více

BEZPEČNOST

Celostní přístup - propojení fyzického světa a kyberprostoru.


Systém ARMS umožňuje provádět syntézu rozmanitých informací nutných pro komplexní řízení bezpečnostních rizik a zpracovávat informace související s bezpečnostními událostmi a incidenty pro efektivní posouzení jejich validity, příčin a dopadů.


Více

Aktuality

NATO meeting

03.02.2022

TOVEK hostil plenární zasedání pracovní skupiny NIAG SG 264 - Sdílení informací v mezinárodním prostředí FMN (Federated Mission Networking).

Nová verze Tovek Web Client

02.02.2022

Byla zahájena distribuce nové verze Tovek Web Client verze 7.3.1. U zákazníků s aktivní technickou podporou bude nová verze nasazena po dohodě s našimi techniky.

Nová verze Tovek Tools

19.01.2022

K dispozici je nová verze Tovek Tools 7.7.1. Instalační soubor a popis novinek jsou k dispozici v části technické podpory.

Nová verze Tovek Server

18.01.2022

Probíhá distribuce nové verze Tovek Server 6.11.1. Zákazníkům s aktivní technickou podporou budou nové verze dodány.

Vyjádření k nové zranitelnosti v Apache Log4j (CVE-2021-44228)

17.12.2021

Tovek Tools, Tovek Server ani Tovek Web Client nepoužívají log4j k protokolování. Přestože používáme Apache TIKA (tika.apache.org) k filtrování určitých formátů dokumentů (např. PDF), máme celý logovací systém založený na log4j v TIKA deaktivován. I přesto, že tato chyba zabezpečení neovlivňuje naše produkty, příští vydání bude obsahovat nejnovější komponentu log4j, kde je tento problém opraven. Pro bližší informace kontaktujte naši technickou podporu.

Pour Feliciter 2022

07.12.2021

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v novém roce.

Tovek Tools 7.7 Analyst Pack je IT produktem roku

24.11.2021

Díky zcela unikátním vlastnostem se stal Tovek Tools 7.7 – Analyst Pack IT Produktem roku 2021. Tuto soutěž vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.

Titul Případová studie roku 2021 putuje do TOVEKU

22.11.2021

Redakce CIO Business Worldu vyhlašuje každý rok prestižní soutěž o nejlepší případovou studii roku. Do letošního již 16. ročníku TOVEK přihlásil případovou studii s názvem Drahý analytik v roli rešeršéra, která pojednává o řešení pro vyhodnocování rizik při poskytování finančních produktů. Naše případová studie se stala celkovým vítězem a my se můžeme pyšnit titulem Případová studie roku 2021.

"Find, Understand, Use - Intelligence platform for data analysis"