ROZHODOVÁNÍ

Správné rozhodnutí díky faktům prezentovaným v potřebném kontextu.


Řešení KGate umožňuje vytvářet podklady pro rozhodování založené na faktech získaných zpracováním interních dat organizace i externích informačních zdrojů. Těm, kdo se musí rozhodnout, umožní zjistit: jaké existují alternativy a jaká jsou s nimi spojená rizika nebo skryté příležitosti.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ

Převaha díky unikátním znalostem získaným z různorodých zdrojů dat.


Systém ARMS umožňuje sledovat velké množství rozmanitých informačních zdrojů, identifikovat v nich informace relevantní k cílům a klíčovým oblastem organizace a tvořit výstupy pro rozhodování jak eliminovat hrozby, využít příležitosti, dosáhnout výhod a zajistit bezpečí.

Více

VYŠETŘOVÁNÍ

Ucelený obraz situace díky propojení důkazů a dílčích poznatků.


Systém ARMS umožňuje zpracovat obsah velice různorodých informací o pojistných a finančních podvodech či jiné trestné činnosti, extrahovat a propojit klíčová fakta a prezentovat je v souvislostech potřebných pro dokazování, žalobu nebo mimosoudní vyrovnání.

Více

BEZPEČNOST

Celostní přístup - propojení fyzického světa a kyberprostoru.


Systém ARMS umožňuje provádět syntézu rozmanitých informací nutných pro komplexní řízení bezpečnostních rizik a zpracovávat informace související s bezpečnostními událostmi a incidenty pro efektivní posouzení jejich validity, příčin a dopadů.


Více

Aktuality

IT Produkt Roku 2021 - Tovek Tools 7.7 Analyst Pack je ve finále

01.07.2021

Díky zcela unikátním vlastnostem se stal Tovek Tools finalistou 2. kola soutěže IT Produkt roku, kterou vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.

Nová verze Tovek Server

30.06.2021

Probíhá distribuce nové verze Tovek Server 6.11. Zákazníkům s aktivní technickou podporou budou nové verze dodány.

Nová verze Tovek Tools

29.06.2021

K dispozici je nová verze Tovek Tools 7.7. Instalační soubor a popis novinek jsou k dispozici v části technické podpory.

Napsali o nás – ComputerWorld, Umělou inteligenci je potřeba zapojit do rozhodovacích procesů přirozeným způsobem

25.06.2021

Když jsem se před více než patnácti lety setkal na univerzitě s umělou inteligencí, bylo to v předmětu ekonomicko matematické metody. Tehdy jsme neuronovou síť tvořili pomocí maker v Excelu. Technologie se od té doby hodně posunula a strojové učení je dnes jednou z běžně používaných metod zpracování dat. Pořád jde ale o metodu stochastickou.

Konference spojovacího vojska AČR 2021

17.06.2021

Jako partner akce jsme se zúčastnili konference spojovacího vojska AČR, kterou pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany pořádá Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s českou pobočkou AFCEA. Konference se uskutečnila ve dnech 16. a 17. června 2021 v Lipníku nad Bečvou.

Poněšický survival

07.06.2021

Dřina a únava prvního červnového víkendu jsou minulostí, co bolelo, už snad přebolelo, a tak je ten správný čas na ohlédnutí. My z TOVEKu děkujeme, že jsme mohli podpořit tuto smysluplnou akci a těšíme se na další ročník. Skvělou atmosféru, která panovala si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Poněšický survival 2021

01.06.2021

TOVEK opět podpoří tento závod, jehož myšlenkou je integrace paraplegiků do závodu nehandicapovaných. Cílem je umožnit oběma kategoriím změřit síly v několika průnikových disciplínách a dokázat tak, že handicap velmi často není problémem těla, ale nedostatkem vůle. Vytrvalost a neúnavnost mnoha srdcí stvořila tento projekt a bije pro něj od roku 2010.

Workshop „Analýza personálních rizik“

25.05.2021

Ukážeme vám, jak z množství dílčích informací propojených do souvislostí vyvodit stručné a jasné závěry či doporučení. Dokážeme vám, že chytré zpracování informací z čistě otevřených zdrojů je pro byznys mnohem důležitější a mnohem bezpečnější než snahy získávat informace nelegálně nebo neeticky. Naším expertem na danou problematiku je Pavel Heger, člověk s dlouholetou zkušeností ze státní i soukromé sféry. Připravoval podklady k hodnocení rizik při jednání s fyzickými a právnickými osobami pro politiky i manažery.