ROZHODOVÁNÍ

Správné rozhodnutí díky faktům prezentovaným v potřebném kontextu.


Řešení KGate umožňuje vytvářet podklady pro rozhodování založené na faktech získaných zpracováním interních dat organizace i externích informačních zdrojů. Těm, kdo se musí rozhodnout, umožní zjistit: jaké existují alternativy a jaká jsou s nimi spojená rizika nebo skryté příležitosti.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ

Převaha díky unikátním znalostem získaným z různorodých zdrojů dat.


Systém ARMS umožňuje sledovat velké množství rozmanitých informačních zdrojů, identifikovat v nich informace relevantní k cílům a klíčovým oblastem organizace a tvořit výstupy pro rozhodování jak eliminovat hrozby, využít příležitosti, dosáhnout výhod a zajistit bezpečí.

Více

VYŠETŘOVÁNÍ

Ucelený obraz situace díky propojení důkazů a dílčích poznatků.


Systém ARMS umožňuje zpracovat obsah velice různorodých informací o pojistných a finančních podvodech či jiné trestné činnosti, extrahovat a propojit klíčová fakta a prezentovat je v souvislostech potřebných pro dokazování, žalobu nebo mimosoudní vyrovnání.

Více

BEZPEČNOST

Celostní přístup - propojení fyzického světa a kyberprostoru.


Systém ARMS umožňuje provádět syntézu rozmanitých informací nutných pro komplexní řízení bezpečnostních rizik a zpracovávat informace související s bezpečnostními událostmi a incidenty pro efektivní posouzení jejich validity, příčin a dopadů.


Více

Aktuality

FUTURE CYBER DEFENCE

30.04.2021

Zúčastnili jsme se online konference - FUTURE CYBER DEFENCE. Náš manažer rozvojových projektů Miroslav NEČAS, vystoupil se svým příspěvkem „Závěry studie NATO Industrial Advisory Group“. NATO Industry Advisory Group (NIAG) SG 252 realizovala v roce 2020 studii dopadu nových a převratných technologií na armádu a bezpečnost se zvláštním zaměřením na vývoj v Číně a dalších zemích, které usilují o zvýšení svého mocenského vlivu. Miroslav Nečas vedl tým Big Data Analysis and AI.

Napsali o nás - Signal Digital, Up-Tempo Technology Progress Shifts Power Balance

07.04.2021

The scale may be tipping as China’s massive focus on innovation surges. NATO is at risk of losing its technology edge because of emerging and disruptive technologies increasingly developed within the civil sector. The growth of peer competitors’ determination, especially China, and the decline of technology…

Nový partner pro Maďarsko

22.02.2021

Jsme rádi, že můžeme přivítat do našich řad nového zahraničního partnera. Společnost Digital Forensics se stala novým partnerem pro prodej systémů Tovek na maďarském trhu.

Napsali o nás – CIO, Máte svůj „švýcarský nůž“ do digitálního světa?

19.02.2021

Švýcarský nůž je synonymem kvalitního multifunkčního nástroje, jehož pomocí můžete snadno a rychle řešit situace, do nichž se sice nedostáváte každý den, které ale mohou znamenat narušení vašich plánů nebo také vytvoření zcela nečekaných příležitostí. Vždy jej s sebou nosím a mnohokrát mi pomohl ušetřit čas, překvapit okolí mou pohotovostí, zabránit nepříjemné situaci a několikrát také dostat se ze skutečně vážného problému…

Nové promo video

18.02.2021

Do světa jsme vypustili zbrusu nové promo video. Doufáme, že se vám bude líbit.

Kriminální zpravodajství…

12.02.2021

Náš odborník Ing. Miroslav Nečas se aktivně podílel na obsahu knihy Kriminální zpravodajství jako nástroj kontroly trestné činnosti a zajišťování vnitřní bezpečnosti. Publikaci nedávno vydala Policejní akademie České republiky v Praze.

Nová verze Tovek Web Client

09.02.2021

Byla zahájena distribuce nové verze Tovek Web Client verze 7.2.4. U zákazníků s aktivní technickou podporou bude nová verze nasazena po dohodě s našimi techniky.

Nová verze Tovek Server

19.01.2021

Probíhá distribuce nové verze Tovek Server 6.10.4. Zákazníkům s aktivní technickou podporou budou nové verze dodány.