ROZHODOVÁNÍ

Správné rozhodnutí díky faktům prezentovaným v potřebném kontextu.


Řešení KGate umožňuje vytvářet podklady pro rozhodování založené na faktech získaných zpracováním interních dat organizace i externích informačních zdrojů. Těm, kdo se musí rozhodnout, umožní zjistit: jaké existují alternativy a jaká jsou s nimi spojená rizika nebo skryté příležitosti.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ

Převaha díky unikátním znalostem získaným z různorodých zdrojů dat.


Systém ARMS umožňuje sledovat velké množství rozmanitých informačních zdrojů, identifikovat v nich informace relevantní k cílům a klíčovým oblastem organizace a tvořit výstupy pro rozhodování jak eliminovat hrozby, využít příležitosti, dosáhnout výhod a zajistit bezpečí.

Více

VYŠETŘOVÁNÍ

Ucelený obraz situace díky propojení důkazů a dílčích poznatků.


Systém ARMS umožňuje zpracovat obsah velice různorodých informací o pojistných a finančních podvodech či jiné trestné činnosti, extrahovat a propojit klíčová fakta a prezentovat je v souvislostech potřebných pro dokazování, žalobu nebo mimosoudní vyrovnání.

Více

BEZPEČNOST

Celostní přístup - propojení fyzického světa a kyberprostoru.


Systém ARMS umožňuje provádět syntézu rozmanitých informací nutných pro komplexní řízení bezpečnostních rizik a zpracovávat informace související s bezpečnostními událostmi a incidenty pro efektivní posouzení jejich validity, příčin a dopadů.


Více

Aktuality

Nová verze Tovek Server

19.01.2021

Probíhá distribuce nové verze Tovek Server 6.10.4. Zákazníkům s aktivní technickou podporou budou nové verze dodány.

Více informací

Workshop „Analýza personálních rizik“

04.12.2020

Prohlubte své znalosti a dovednosti v oblasti analýzy personálních rizik! Ukážeme vám, jak z množství dílčích informací propojených do souvislostí vyvodit stručné a jasné závěry či doporučení. Dokážeme vám, že chytré zpracování informací z čistě otevřených zdrojů je pro byznys mnohem důležitější a mnohem bezpečnější než snahy získávat informace nelegálně nebo neeticky.

Pozvánka

PF2021

03.12.2020

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v novém roce.

Otevřít PF

Napsali o nás – ComputerWorld, Analytika ve službách firemních dat

25.11.2020

Dnešní doba vyžaduje rychlá a naprosto profesionální rozhodnutí, která můžete udělat jen na základě relevantních podkladů Chcete ochránit a rozvíjet svoje knowhow? Použijte vhodný analytický nástroj z dílny TOVEK Dnes prakticky neexistuje firma nebo její oblast, která by při práci se svými daty nevyužívala analytiku. Firemní data vznikají od vstupu do organizace (vrátnice – recepce) až po vrcholové rozhodnutí vedení.

Článek v .pdf

Napsali o nás – SecurityWorld, Umělá inteligence přidělá CSO další vrásky

23.11.2020

Je řada profesí, které se obávají, že jim umělá inteligence vezme práci. Jsou profese, které se na umělou inteligenci těší. Patrně žádný CSO se nezařadí ani do jedné z těchto skupin. Umělá inteligence se v brzké době stane součástí systémů napříč všemi odvětvími. Velké změny se týkají průmyslové výroby, dopravy, bankovnictví, IT, služeb.

Článek v .pdf

Nová verze Tovek Tools

03.11.2020

K dispozici je nová verze Tovek Tools 7.6.3. Instalační soubor a popis novinek jsou k dispozici v části technické podpory.

Více informací

Titul Případová studie roku 2020 náleží TOVEKu

29.10.2020

Naše řešení „Analytické nástroje TOVEK pro Centrální řídící tým COVID-19“ získalo ocenění Případová studie roku 2020. Tuto prestižní soutěž vyhlašuje magazín CIO Business World. Myšlenkou již 15. ročníku soutěže je poukázat na zajímavé ICT projekty, které byly úspěšně realizovány v různých odvětvích českých i zahraničních firem a institucích. V loňském ročníku naše případová studie “Každý má svá tajemství” získala hlavní cenu. Letos jsme tak obhájili úspěchy našich řešení.

Více o řešení

Studie v .pdf

Portál COVID-19

Školíme on-line

23.10.2020

Vzhledem k okolnostem probíhají všechna školení on-line. Rozsah a kvalita kurzů jsou na stejně vysoké úrovni, jako při prezenčním školení. Pro registrované zákazníky je stále k dispozici TOVEK Academy, do které přidáváme neustále nové kurzy a ukázky praktického využití nástrojů.

Více informací