Tovek

Vyhledávání s využítím dotazovacího jazyka Tovek

Kontextová analýza

Obsahová analýza

Vizualizace


Tovek Tools


Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.Pomocí Tovek Tools lze indexovat například souborový systém, elektronickou poštu a ODBC databáze. Následně je možné v nich vyhledávat z jednoho místa. Nástroj pro obsahovou analýzu umožňuje zjistit, jaká klíčová slova a jejich spojení se ve vyhledaných dokumentech vyskytují. Nástroj pro kontextovou analýzu umožňuje dokumenty snadno třídit podle vybraných témat. Pomocí vizualizace lze obsah vyhledaných dokumentů nebo strukturovaných zdrojů graficky znázornit.

Výsledky hledání a analýz lze exportovat v různých formátech včetně automaticky generovaných souhrnů a přehledů. Tovek Tools obsahují editor pro tvorbu strukturovaných dotazů a plug-in pro propojení Tovek Tools s produktem Analyst's Note­book.Pro zájemce nabízíme školení k produktu Tovek Tools. Vážným zájemcům nabízíme možnost nezávazně si vyzkoušet práci s produktem Tovek Tools po dobu 30 dní.downloadnevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů