Tovek

Vyhledávání ve webovém prohlížeči

Monitoring informačních zdrojů ve webovém prohlížeči

Komentování dokumentů pomocí metadat


Tovek Server


Tovek Server je serverová aplikace vhodná pro celopodnikové vyhledávání (Enterprise Search). Je určena pro zpracování velkého objemu sdílených dat. Umožňuje data indexovat, vyhledávat v nich informace z jednoho prostředí, automaticky je třídit do předem definovaných kategorií a doručovat nové informace v reálném čase kompetentním osobám nebo skupinám uživatelů.Tovek Server umožňuje prohledávat více zdrojů najednou. Umožňuje v mnoha jazycích kombinovat obsah například souborových systémů, databází, elektronické pošty nebo webových stránek. Lze ho snadno připojit k databázím mediálních informací různých poskytovatelů.

K informacím lze přistupovat prostřednictvím webových služeb nebo klientských aplikací. Lze ho implementovat do stávajících informačních systémů organizace, do intranetu či jiných portálových řešení.

Tovek Server umožňuje nadefinovat širokou škálu bezpečnostních pravidel pro přístup uživatelů k informacím.Pro zájemce nabízíme školení produktu Tovek Server.downloadnevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů