Tovek

Picture

Picture

SSV


Dodavatel: Creditinfo Solutions, s.r.o.


SSV – Systém sledování vazeb byl původně určen pro bankovní instituce a jiné organizace, které potřebují sofistikovaný nástroj pro sledování vazeb mezi subjekty se zachycením důležitých ekonomických informací.

SSV integruje více než 40 veřejných i komerčních informačních zdrojů a obsahuje rozsáhlá a aktuální data o miliónech fyzických osob, statisících právnických osob a živnostnících na trhu. Informace jsou sledovány včetně historického vývoje.

www.ssv.czPřipojením našeho produktu Analyst's Note­book k databázi SSV vznikne unikátní nástroj pro efektivní zobrazení vztahů a vazeb mezi společnostmi, statutárními zástupci a dalšími ekonomicky aktivními subjekty.

Během několika sekund umožňuje přehledně vizualizovat pozadí každého ekonomicky aktivního subjektu nejen v ČR, zjistit zda není někdo z okolí v konkurzu, likvidaci, exekuci, vyrovnání, případně zda není obchodní partner evidován v některé z databází dlužníků. Velmi snadno umožňuje nalézt skryté vazby mezi subjekty a osobami i přes několik dalších vazeb. To vše včetně historického vývoje.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů