Tovek

Picture

Picture

Právě dnes


Vydavatel: Anneca, spol. s r.o.


Právě dnes je monitorovací systém webových stránek, který každý den každou hodinu automaticky monitoruje více než tisíc informačních zdrojů.

Systém je specializován na monitorování zpravodajských webů, tiskových zpráv a přehledů výběrových řízení. Na základě dohody se zákazníkem systém umožňuje monitorovat libovolné informační zdroje v mnoha jazycích.

www.pravednes.czPřipojením našich nástrojů Tovek Tools a Tovek Server k systému monitorování webových stránek vznikne online dodávka aktuálních informací. Není potřeba trávit dlouhý čas vyhledáváním informací a sledováním změn na webových stránkách, které se pravidelně navštěvují. Informace se stávají v reálném čase součástí informačního systému a jsou použitelné pro další zpracování.

V kombinaci s dalšími externími i interními informačními zdroji mají naši klienti ideální informační zázemí pro vyhledávání a monitoring informací a tvorbu různých typů analýz, přehledů a rešerší.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů