Tovek

Picture
Picture

Magnus


Vydavatel: Bisnode Česká republika, a.s.


Databáze Magnus obsahuje hospodářské informace obsahující data o českých a slovenských firmách, kapitálovém trhu, oborech a dalších ekonomických ukazatelích. Dále zahrnuje informace o cenných papírech emitovaných v tuzemsku, události týkající se podniků i ekonomiky. Obsahuje rovněž archiv elektronických firemních dokumentů a nástroje pro finanční analýzu.

Databáze pokrývá všechny ekonomické subjekty registrované v ČR včetně historie, což představuje více než statisíce právnických a fyzických osob a miliony podnikatelů. Aktualizace dat v databázi probíhá nepřetržitě každý pracovní den.

www.magnus.czPřipojením našeho produktu Analyst's Note­book k databázi Magnus vznikne unikátní nástroj pro efektivní a přehledné zobrazení vztahů a vazeb mezi právnickými a fyzickými osobami a podnikateli.

Ve velmi krátké době dokáže v grafické podobě analyzovat pozadí každého subjektu. Velmi snadno umožňuje nalézt skryté vazby mezi subjekty a osobami i přes několik dalších vazeb a tím šetřit čas nutný pro zpracování jinými způsoby. To vše včetně historického vývoje.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů