Tovek

Picture

Economia


Vydavatel: Economia a.s.


Economia je vydavatelem ekonomických a odborných periodik. Vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Marketing & Media, Obchodní věstník, měsíčník Dotace a několik odborných titulů.

www.economia.czPřipojením našich nástrojů Tovek Tools a Tovek Server k databázi Economia vznikne komplexní informační zdroj mediálních informací.

V kombinaci s dalšími externími i interními informačními zdroji mají naši klienti ideální informační zázemí pro vyhledávání a monitoring informací a tvorbu různých typů analýz, přehledů a rešerší.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů