Tovek

Picture

Datlab VZ


Dodavatel: Datlab s.r.o.


VZ je databáze veřejných zakázek ČR. Obsahuje všechny zakázky nad 2 resp. 6 milionů Kč od roku 2006. Jedná se o více než 100 000 zakázek v celkové hodnotě 1,5 bilionu korun bez DPH. Od dubna 2012 obsahuje i zakázky menší. Je postavena primárně na zdrojových datech registru zakázek isvzus.cz. Tato data jsou kombinací ruční práce a párování proti jiným rejstříkům doplněna o jednoznačnou identifikaci zadavatelů a dodavatelů. Data jsou obecně robustnější a snáze dohledatelná díky kombinaci dat z různých oznámení v rejstříku, křížovému porovnávání cen k odhalení chyb v řádech apod.

Vedle isvzus.cz jsou získávána data o zakázkách malého rozsahu z minoritních zdrojů (např. zakazky.praha.eu), množství sledovaných zdrojů plánuje firma Datlab podstatně navýšit v první polovině roku 2013.

www.datlab.czPřipojením našeho produktu Analyst's Note­book k databázi Datlab VZ vznikne unikátní nástroj pro rychlé a efektivní zobrazování vztahů a vazeb mezi zakázkami a jejich zadavateli a dodavateli. Během několika sekund umožňuje přehledným způsobem analyzovat pozadí každé zakázky. Snadným a přehledným způsobem umožňuje nalézt skryté vazby mezi subjekty.


nevyplnovat \\-- \\--


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů