Tovek

Picture

Picture

cribis.cz


Dodavatel: CCB – Czech Credit Bureau, a.s.


cribis.cz je unikátní produkt pro rychlé získání informací týkajících se ekonomického zdraví firem a vazeb ekonomicky spjatých skupin subjektů. Obsahuje informace o všech právnických a fyzických osobách podnikatelích (živnostnících), kteří jsou registrování v obchodním rejstříku ČR, v živnostenském rejstříku ČR a v registru ekonomických subjektů.

V současnosti se v databázi firem nachází více než 3,8 milionu subjektů se sídlem v České republice. Údaje o nich se denně aktualizují z více než dvaceti veřejně dostupných zdrojů a historicky se uchovávají.

www.cribis.czPřipojením našeho produktu Analyst's Note­book k databázi cribis.cz vznikne unikátní nástroj pro rychlé a efektivní zobrazování vztahů a vazeb mezi společnostmi, statutárními zástupci, adresami a dalšími ekonomicky aktivními subjekty.

Během několika sekund umožňuje přehledným způsobem analyzovat pozadí každého subjektu, který působí či působil v ČR, a zjistit, zda subjekty v pozadí nejsou v insolvenci, konkurzu, likvidaci, exekuci, vyrovnání, případně zda nejsou předluženi či evidováni v některé databázi dlužníků. Snadným a přehledným způsobem umožňuje nalézt skryté vazby mezi subjekty, osobami či adresami. A to vše včetně historického vývoje.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů