Tovek

Vyhledávání potřebných informací v různých informačních zdrojích

Analýza vyhledaných prvků v prostředí IBM i2 Analyst's Notebooku


IBM i2 Information Exchange for Analysis Search for ANB


IBM i2 Information Exchange for Analysis Search for ANB je řešení, které umožňuje prostřednictvím webových služeb propojit různé informační zdroje s produktem IBM i2 Analyst's Note­book, který je určen pro analýzu a vizualizaci informací.

Ke všem informačním zdrojům, interním i externím, se uživatel může připojit online a z jednoho prostředí. Informační zdroje mohou mít různou strukturu a mohou být uloženy na různých místech.Řešení Information Exchange for Analysis Search for ANB nabízí uživateli rychlé vyhledávání ve všech připojených zdrojích, zobrazení detailu vybraných objektů a nalezení připojených souvislostí. Ve výsledcích může uživatel vybrat objekty, které ho zajímají a přidávat je do diagramu. Obdobně jako IBM i2 iBridge umožňuje odkrývat a zobrazovat skryté vazby a souvislosti mezi daty a identifikovat vliv klíčových faktorů.

Řešení garantuje bezpečný přístup k informacím. Pracuje v režimu čtení, proto nemění data přímo v databázi.Pro více informací nás kontaktujte na: info@tovek.cz


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů