Tovek

Kvantitativní analýza dat a tvorba různých grafů

Možnosti napojení na nejčastěji využívané GIS aplikace a zobrazení dat v mapách


IBM i2 Analyst's Wor­kstation


IBM i2 Analyst's Wor­kstation je komplexní nástroj integrující špičkové produkty IBM i2 do jednotného analytického prostředí.

Základním prvkem analytického prostředí je IBM i2 iBase pro návrh struktury, uchování a zpracování dat ve tvaru vhodném pro analytické zpracování.

IBM i2 Analyst's Notebook umožňuje provádět analýzu vztahů, vazeb a sledu událostí a jejich znázornění v diagramech, Data Miner je určen pro kvantitativní analýzu dat a tvorbu grafů a GIS Interface umožňuje napojení na nejčastěji využívané GIS aplikace a zobrazení dat v mapách.IBM i2 Analyst's Wor­kstation umožňuje strukturovat data do formy objektů a vazeb, která je vhodná pro další analýzy. Data je možné importovat nebo manuálně vkládat, je možné kombinovat data z různých zdrojů. Grafické rozhraní umožňuje intuitivní tvorbu dotazů bez nutnosti ovládat složitý dotazovací jazyk.

IBM i2 Analyst's Wor­kstation nabízí řadu analytických postupů, při práci s daty lze bez omezení přecházet z jedné aplikace do druhé a prezentovat výsledky v podobě kombinace diagramů, výstupních sestav, map i grafů v elektronické i tištěné podobě.Pro zájemce nabízíme školení k produktu IBM i2 Analyst's Wor­kstation.Pro více informací nás kontaktujte na: info@tovek.cz


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů