Tovek

Kombinace prostorové, vztahové a časové analýzy v jednom centralizovaném prostředí

Využití unikátních nástrojů pro prostorovou analýzu


IBM i2 Analyst's Notebook Connector for ESRI


IBM i2 Analyst's Notebook Connector for ESRI integruje funkce a schopnosti hlavního analytického nástroje IBM i2 Analyst's Note­booku, se standardními a pokročilými funkcemi poskytované technologií Esri ArcGIS Server.Vztahová, časová a prostorová analýza v jednom centralizovaném pracovním prostředí poskytuje přehledný analytický výstup dostatečné kvality, který šetří čas a zvyšuje efektivitu.Klíčové výhody:

  • Zvýšení produktivity díky samoobslužnému přístupu k Esri ArcGIS Serveru, snížení závislosti na GIS funkcionalitě pro základní prostorové analýzy.
  • Zvýšení účinnosti integrací vztahové, časové a prostorové analýzy v jednom centrálním pracovním prostředí.
  • Snadné využití všech dostupných dat a prostorových nástrojů pro spouštění dotazů, přístup k analýzám dojezdových časů apod.


Pro více informací nás kontaktujte na: info@tovek.cz


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů