Tovek

PictureIBM i2


Produkty IBM i2 slouží pro analýzu a vizualizaci informací. Pomáhají pochopit informace, přehledně znázorňovat jejich obsah a odhalovat nové poznatky, vztahy a souvislosti. V České republice jsme dodavatelem lokalizovaných produktů IBM i2, ke kterým poskytujeme certifikovaná školení.

Společnost IBM je celosvětovou jedničkou mezi dodavateli nástrojů pro analýzu a vizualizaci informací, které se využívají na všech úrovních řízení organizace. Používají se v komerční sféře i ve státní správě a samosprávě.
IBM i2 Analyst's Notebook Hlavní produkt IBM i2, nástroj pro analýzu a vizualizaci informací.

Analýza sociálních sítí
Connector for ESRIIBM i2 Analyst's Notebook Premium Nástroj pro analýzu a vizualizaci informací obohacený o lokální úložiště dat.

IBM i2 Intelligence Analysis Platform Prostředí pro sdílení a analýzu informací v reálném čase.

IBM i2 iBase Nástroj pro uchovávání, zpracování a analýzu různorodých dat z více zdrojů.

IBM i2 iBridge Nástroj pro propojení IBM i2 Analyst's Notebooku s relačními databázemi.

IBM i2 Analyst's Wor­kstation Komplexní analytický nástroj pro uchovávání a zpracování různorodých dat integrující produkty IBM i2 do jednotného analytického prostředí.

IBM i2 Text Chart Nástroj pro grafické znázornění informací extrahovaných z textových dokumentů.

IBM i2 Pattern Tracer Nástroj pro odhalování typických struktur nebo vzorců v rozsáhlých souborech dat o telefonních hovorech.

IBM i2 Chart Reader Volně distribuovaný nástroj pro prohlížení diagramů vytvořených v produktu IBM i2 Analyst's Notebook.IBM i2 iBase IntelliShare Řešení pro rychlý a sdílený přístup přes webové rozhraní k informacím uložených v IBM i2 iBase.

IBM i2 Information Exchange Visualizer Řešení pro vizuální analýzu informací ve webovém prohlížeči bez použití IBM i2 Analyst's Note­booku.

IBM i2 Information Exchange for Analysis Search for ANB Řešení pro propojení IBM i2 Analyst's Notebooku s různými informačními zdroji prostřednictvím webových služeb.Produkty IBM i2 využíváme v následujících oblastech našich řešení:

Analýza
Organizování


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů