Tovek

Znalostní portál založený na standardu Topic Maps

Klastry


Společně s ČVUT v Praze jsme v rámci programu Akademie věd České republiky "Informační společnost" získali grantový projekt s názvem "Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení".

Cílem projektu bylo propojit technologie pro vyhledávání, organizování a sdílení informací v organizacích a technologie znalostních portálů a vytvořit návrh znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení.

www.grant.scip-czech.czPři řešení projektu jsme spolupracovali s klastrem Omnipack, ve kterém jsou společnosti zaměřené na obor obalů a obalové techniky. Praktickým výstupem projektu bylo navržení znalostního portálu, který umožňuje propojit prostřednictvím navigační struktury informační potřeby všech členů klastru.

Projekt Klastry byl zahájen 1.1.2005 a skončil 31.12.2007.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů