Tovek

Tovek Topic Mapper


English

Tovek Topic Mapper has been developed for the Calibrate project. It is a tool for creating navigation structure for curriculum documents to improve accessibility and sharing of learning resources.

Tovek Topic Mapper is an application that allows users to link arbitrary document parts to concepts from shared vocabularies and so to create new relations between those concepts based on the content of analyzed documents. It also allows users to enhance vocabularies with missing concepts and relations continuously. Working with Tovek Topic Mapper leads to a structure of interconnected concepts that are linked to their occurences within documents. Structure of concepts can be used to achieve the semantic interoperability of the documents, to find all available information about identified concepts and their relations, to provide easy navigation in documents thanks to the index that is build up by the list of all concepts.

NOTE:
Tovek Topic Mapper requires installation of Sun Java version 1.6.0 or higher.Česky

Tovek Topic Mapper byl vyvinut v rámci projektu Calibrate jako nástroj pro vytváření navigační struktury nad učebními plány, která má zajištovat snadnější přístup a sdílení učebních pomůcek.

Tovek Topic Mapper je nástroj umožňující přiřazovat libovolným částem dokumentu koncepty ze sdílených slovníků, čím vznikají na základě obsahu analyzovaných dokumentů nové vazby mezi koncepty samotnými. Jednotlivé slovníky je možné průběžně obohacovat o chybějící koncepty a jejich vzájemné vazby. Výsledkem práce s Tovek Topic Mapperem je struktura konceptů provázaných mezi sebou a propojených s výskyty v dokumentech. Strukturu konceptů je možné využít k propojení dokumentů samotných na sémantické úrovni, k rychlému dohledání informací o identifikovaných konceptech a jejich vazbách, snadnější navigaci v dokumentech díky indexu vytvářeného seznamem všech konceptů.

POZNÁMKA:
Tovek Topic Mapper vyžaduje instalaci Sun Java verze 1.6.0 nebo vyšší.version 1.04

BuildNr. 0048 Final Calibrate version


download
RELEASE NOTES / NEW FEATURES:

 • Released under GNU GPL
 • User defined PSI for Sections and Terms
 • Handling of HTML entities in the document fixed
 • Dialog for adding / modifying association types changed
 • About box changedversion 1.03

BuildNr. 0035


download
RELEASE NOTES / NEW FEATURES:

 • Copy selected text from the opened document
 • All dialogs appear correctly
 • Zthes export generates IDs from alphabetically ordered subids
 • CALIBRATE – action verb vocabulary with corrected term IDs providedversion 1.02

BuildNr. 0032


download
RELEASE NOTES / NEW FEATURES:

 • One step undo for the main functions
 • Customize the vocabulary tree view
 • Ask befor overwriting a file
 • CALIBRATE – vocabularies provided in the samples directoryversion 1.01

BuildNr. 0030


download
RELEASE NOTES / NEW FEATURES:

 • Documentation provided
 • JVM version will be checked before application start
 • Dialog for adding terms changed so that titles can be entered directly
 • Export/Import vocabularies in Zthes format
 • Tagging highlight have preference before selection highlights
 • Search button in vocabulary view
 • Selection of underlying paragraph
 • Recall already entered tagging names
 • Tagging review
 • Tuple mode allows according to the vocabulary type multiple terms
 • About dialog addedversion 0.10

BuildNr. 0023


download
RELEASE NOTES / NEW FEATURES:

 • ZThes Export of mapped documents
 • Added „Tuple Mode“ supporting EUN way of tagging
 • Each vocabulary can have different icons
 • Reification of association – associations can have title and description
 • Fulltext search through the vocabularies (separately for each vocabulary and federated accros all vocabularies)
 • Tooltips for document view showing the mappings
 • Tooltips for vocabulary views showing the definitions of terms
 • Simple Title/Paragraph navigation
 • UI changed – menus appeded, toolbar added, some buttons removed
 • Remove mapping is supported
 • Drag and Drop supported by the vocabularies
 • Context menus added
 • HTML import fixed
 • Remember Expaded/Collapsed state within the document view
 • Application settings dialog added
 • Other changes/fixesversion 0.01

Initial Version


download
RELEASE NOTES / NEW FEATURES:

 • Handle multiple vocabularies
 • Modify vocabularies by adding, editing or removing its terms or sections
 • Modify vocabularies by changing term relations
 • Modify vocabularies by creating new term relation types
 • Modify term by adding/changin­g/removing its descriptions, examples or relations
 • Browse vocabularies – graphically and hyperlink based
 • Import a new document – supported formats html
 • Tag selected parts of document by selected terms
 • View all tagged parts of document
 • View all parts of document tagged by given term/terms
 • View all tags of a selected part of document
 • Browse document parts and their tags – graphically and hyperlink based
 • Language support – user interface and data


rozbalit vše sbalit vše

nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů