Tovek

Picture
Picture
Picture
Picture

Picture

Projekty


Zkušenosti získané při implementaci náročných řešení pro české i zahraniční zákazníky využíváme také při realizaci výzkumných projektů. Úzce spolupracujeme s akademickým sektorem v České republice (ČVUT Praha, VŠE Praha, VUT Brno, UTB Zlín, UO Brno, TU Ostrava).Patří sem například:


Calibrate Podíleli jsme se na mezinárodním projektu Calibrate financovaném z prostředků EU.

Klastry Společně s ČVUT jsme realizovali výzkumný projekt Klastry pro Akademii věd ČR.Účast na výzkumných projektech přináší naší firmě i jednotlivým zaměstnancům jedinečné know-how, které je možné v místních podmínkách dále rozvíjet. Proto máme zájem nadále se na podobných projektech podílet.Competitive Intelligence Stali jsme se odborným partnerem Portálu Competitive Intelligence, který je významnou informační platformou zabývající se problematikou Competitive Intelligence v České republice.

www.portalci.cz


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů