Tovek

Politika kvality


Cílem podnikání naší společnosti je přinášet zákazníkům konkurenční výhodu prostřednictvím našich řešení a produktů. Pomáháme našim zákazníkům najít, pochopit a využít informace a transformovat je na užitečné znalosti. Námi dodávané profesionální nástroje k vyhledávání a analýze informací slouží jak organizacím ze státní správy a veřejným institucím, tak i významným společnostem z komerčního sektoru.
Jsme subjektem uznávaným pro svou technologickou a podnikatelskou kompetenci, lákavým pro zaměstnance, technologické partnery i investory pro poskytované příležitosti. Usilujeme o to být špičkou ve svém oboru, posilovat vedoucí postavení na českém trhu a uplatnit se na zahraničních trzích. 


Základní hodnoty a principy, které zastáváme:


  • Bezpodmínečné dodržování platných legislativních požadavků a předpisů, etických norem a smluvených podmínek.
  • Absolutní spolehlivost a důvěra k partnerovi i k sobě samým.
  • Pružná reakce na potřeby zákazníků a technologických partnerů.
  • Nepřetržitá péče o růst našich vědomostí a schopností a neustálé zlepšování.
  • Přátelská a vstřícná atmosféra.
  • Neustálé zlepšování systému managementu kvality.

nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů