Tovek

Vizualizace entit automaticky extrahovaných z textových dat

Vztahová analýza vybraných ekonomických subjektů z databáze Magnus

Obsahová analýza s automaticky identifikovanými tématy v souboru dokumentů


Platforma Tovek TASK snižuje rizika ve finančních institucích
Ztrátové úvěry v ČR činí kolem 80 miliard Kč. Dle ČNB je zhruba 5 % úvěrů domácností a 7 % úvěrů podniků v selhání. U malých podniků je tato hodnota dvakrát vyšší. Každý žadatel samozřejmě prochází prověřovacím řízením. Pokud v této fázi dojde k identifikaci podvodného jednání, lze podvodu snadno zabránit zamítnutím požadavku. Je zde ale jeden problém. Na jeden skutečný podvodný úmysl připadají desítky „falešných varování“. Zamítnutí planých žádostí pak negativně ovlivňuje obchodní výsledky.


Platforma Tovek TASK efektivně využívá a porovnává interní data s informacemi dodanými žadatelem a s daty z veřejných zdrojů. Díky tomu dokáže odlišit falešná varování od skutečných rizik, ať se jedná o neschopnost splácet, individuální podvody, organizované podvody nebo podvody zaměstnanců. Platforma Tovek odhalí vazby, které při samostatné analýze jednotlivých zdrojů dat zůstávají skryté.Platforma Tovek TASK sjednotí roztříštěná data

Spolupracujeme s řadou poskytovatelů dat, kteří za měsíční poplatek umožní přístup do své databáze. Nejdůležitější informace má však každá finanční instituce ve svých databázích a souborech. Často, a to ke škodě věci, je však nedokáže efektivně využívat. Problémem je často fakt, že jednotlivé útvary sice uchovávají svá data, ale ta nejsou bohužel dostupná dalším útvarům. Platforma Tovek TASK si s roztříštěností dat dokáže poradit. Napojí se na potřebná data a odhalí rizikové klienty.Investice do analýzy se vám vrátí

Platforma Tovek TASK vyhodnocuje vyhledané informace o zájmových subjektech a jejich vztazích. Díky tomu dokáže odhalit překvapivé souvislosti. Získané informace jsou přehledně zobrazeny síťovým grafem. Výsledky analýz lze sdílet mezi útvary uvnitř společnosti i s dalšími subjekty. Včasné informace o konkurzu, insolvenci, likvidaci či podvodném jednání umožňují řešit vzniklé problémy ve chvíli, kdy je ještě možné peníze vymoci a dříve, než se přihlásí další věřitelé. První rozsáhlejší odhalený podvod, který by jinak zůstal nepovšimnut, zpravidla kompenzuje investici do implementace.Přijďte se dozvědět více

Platforma Tovek TASK společnosti TOVEK splňuje výše uvedené požadavky a je správným nástrojem, který vám umožní vytěžit poklady z vašich dat. Kontaktujte nás ještě dnes a přijďte se poradit o návrhu možného řešení, přesně podle potřeb a požadavků, specificky pro vaši firmu či organizaci. Vše záleží na vás.


nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů