Tovek

Vyhledávání

Jeden dotaz umožňuje vyhledat potřebné informace
 

Monitoring

Správné informace jsou ve správný čas na správném místě
 

Analýza

Vyhodnocení informací pomáhá odhalit nové souvislosti
 

Organizování

Přehledná struktura informací nabízí snadnou navigaci 


Funkce Platformy Tovek
Pracovníci každé firmy potřebují ke své práci informace a tráví hodně času jejich zpracováním. Naši zákazníci nechtějí zpracování informací věnovat více času a úsilí, než je nezbytně nutné. Potřebují pracovat s informacemi efektivně – to platí pro vrcholové manažery, střední management i řadové pracovníky. Platforma Tovek jim pomáhá efektivně vyhledávat, monitorovat, analyzovat a organizovat informace.Picture

Schopnost nalézt správné informace je nezbytným předpokladem pro jejich další využití. Platforma Tovek umožňuje vyhledávat informace přesně, rychle a intuitivně.


Uživatelé Platformy Tovek mohou:

 • prohledávat různé informační zdroje najednou a z jednoho místa s plným respektováním přístupových práv jednotlivých uživatelů,
 • s pomocí funkce asistovaného vyhledávání snadno upřesňovat zadaný dotaz bez nutnosti znát syntaxi dotazovacího jazyka,
 • řadit výsledky vyhledávání podle různých kritérií, například relevance, data či autora,
 • prezentovat výsledky hledání, zpracovávat přehledy a rešerše.


Picture

Informace se ke svým uživatelům často dostávají se zpožděním, někdy se do správných rukou nedostanou vůbec. Naopak jsou uživatelé často zahlceni informacemi, které nepotřebují. V důsledku toho nemohou správně reagovat na vzniklé situace.


Platforma Tovek automaticky filtruje a třídí informace a doručuje je uživatelům: 

 • 24 hodin denně a v reálném čase,
 • různými informačními kanály: webový portál, e-mail, RSS, SMS atd.,
 • individuálním způsobem pro jednotlivce i pro skupiny uživatelů.


Picture

Při klíčových rozhodnutích, auditech nebo při vyšetřování je třeba analyzovat značné množství informací v krátkém čase. V důsledku časového stresu unikají důležité souvislosti


Platforma Tovek pomáhá specializovaným pracovníkům – například analytikům, vyšetřovatelům nebo auditorům – efektivně vyhodnotit velké množství informací: 

 • rychleji a lépe než dříve analyzovat informace a odhalovat nová fakta, souvislosti, vztahy a trendy,
 • interpretovat a zobrazit výsledky různých analýz ve formě diagramů a grafů,
 • uchovávat a sdílet informace i nové poznatky a tím vytvářet „informační kapitál“ a unikátní know-how firmy.


Picture

V řadě organizací jsou informace vkládány do různých informačních systémů bez ohledu na jejich příslušnost k určitým tématům či provázanost s dalšími dokumenty.


Platforma Tovek umožňuje automaticky řadit informace do navigačních struktur: 

 • informace lze organizovat automaticky i ručně, vlastní obsah (soubory, dokumenty, atd.) zůstává uložen na původním místě,
 • uživatelé využívají pro navigaci intuitivní rozhraní, struktura i jazyk navigace mohou být pro různé uživatele odlišné,
 • pro tvorbu navigace nad informačními zdroji lze využít různé otevřené standardy.

nevyplnovat


© Copyright 2017 TOVEK, spol. s r.o. | ochrana osobních údajů